780042 :Taalfilosofie

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: hoorcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: werkstuk (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:4 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. F.A.I. Buekens (coordinator)


Doel van de cursus

Een grondige inleiding tot de hedendaagse taalfilosofie, met beheersing van belangrijke argumenten in de taalfilosofie.


Inhoud van de cursus

The cursus bestaat uit vier tema’s

Communicatie en betekenis

  • Wat is communicatie?

  • Van communicatie naar taal

  • Centrale communicatieve doelstellingen

  • Communicatie en speltheorie

       

Waarheid en betekenis.

  • Proposities, zinnen en beweringen

  • Freges analyse van zinnen

  • Betekenis en referentie.

  • Kripke over namen

  • Mogelijke werelden

    

Grice: conversationele implicatoren.

  • Wat we zeggen en wat we nog verder bedoelen met wat we zeggen.

  • Expliciet en impliciet spreken

  • Communicatie en sociale verhoudingen: Pinker en Grice

    

Betekenis, communicatie en normativiteit

  • Waarheid en interpretatie

  • Macro-hermeneutiek en micro-hermeneutiek

  • Van de Intentional Stance naar betekenis (en terug): Dennett


Bijzonderheden

Cursusspecifieke vaardigheden: discussie en presentatievaardigheden


Verplichte literatuur

 1. Eigen reader, beschikbaar via Blackboard
 2. Gary Kemp, What is this thing called philosophy of language? London: Routledge 2012


Gewenste voorkennis

achtergrond analytische filosofie


Vereiste voorkennis

kennis van propositie- en predicatenlogica


Verplicht voor

 • Bachelor Wijsbegeerte ( 2016, 2017 )
 • Bachelor Wijsbegeerte: Leraar Filosofie(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2016, 2017 )
 • Bachelor Wijsbegeerte: uitstroomprofiel ondernemen ( 2016, 2017 )
 • Bachelor Wijsbegeerte: uitstroomprofiel onderzoek ( 2016, 2017 )

(18-jul-2017)