500807 :Behandelmethoden
(Treatment)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcolleges (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk, open en meerkeuze vragen (Tentamenrooster)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. C.W. Korrelboom (Coördinator)

dr. W.M.W.J. van Oorsouw MSc (Docent)


Doel van de cursus

Cursusdoelen:

1)      De student kan binnen de psychotherapie/psychologische behandelmethodes verschillende therapiestromingen onderscheiden. Daarbij kan de student uitleggen wat de belangrijkste onderscheidende criteria zijn tussen enerzijds cognitieve gedragstherapie en anderzijds inzichtgevende therapieën.

 

2)      De student kan benoemen dat functie- en betekenisanalyses de belangrijkste specifieke analysemodellen zijn binnen cognitieve gedragstherapie, naast het DSM classificatiesysteem. Daarbij kan de student op basale wijze uitleggen op welke wijze deze analysemethodes binnen de behandeling worden uitgevoerd en ingezet. Tot slot kan de student de kennis toepassen op een eenvoudige, korte casusbeschrijving.

 

3)      De student kan benoemen wat de belangrijkste interventies zijn binnen cognitieve gedragstherapie. De student kan hierbij in eigen woorden beschrijven wat de indicatiecriteria voor deze interventies zijn en uit welke elementen en stappen die interventies bestaan. Student kan de kennis bovendien toepassen op een eenvoudige, korte casusbeschrijving.

 

4)      De student kan benoemen welke drie verschillende niveaus (d.w.z. therapeutisch aangrijpingspunt; therapeutische context; en therapeutisch systeem) worden onderscheiden binnen cognitieve gedragstherapie. Hij kan daarbij aangeven welke aspecten tot die drie niveaus worden gerekend. Hij kan ten slotte deze kennis toepassen en illustreren aan de hand van een concreet voorbeeld.


Inhoud van de cursus

In de cursus Behandelmethoden krijgen de studenten een overzicht van de belangrijkste psychotherapeutische methodieken die in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg worden gebruikt voor de behandeling van psychische klachten bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Ook wordt aandacht besteed aan ondermeer systeemtherapie.
De cursus reikt studenten een theoretisch referentiekader aan voor hun klinische observaties in de stage en stelt hen in staat bevindingen van diagnostisch onderzoek te verbinden met een advies voor een in te zetten behandelingsmethode.
Binnen deze cursus wordt aandacht besteed aan alle onderscheiden leeftijdscategorieën en de meest voorkomende behandelingsmethoden, met de nadruk op cognitieve gedragstherapie.


Verplichte literatuur

  1. Kees Korrelboom & Erik ten Broeke, Geintegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk, Coutinho, 2014, ISBN 9789046903810.


Verplicht voor

  • Master PGG: programma Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie ( 2015, 2016, 2017 )
  • Master PGG: programma Klinische Psychologie ( 2015, 2016, 2017 )

(24-jul-2017)