400122 :Regionale geschiedenis in Brabant I: een verkenning
(Regional History of Brabant I: An Exploration)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 13 Hoorcolleges en een excursie (Collegerooster)
Tentamenvorm: Mondeling op afspraak (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits

Docent(en)


prof. dr. A.J.A. Bijsterveld (Coördinator)


Doel van de cursus

De cursus beoogt de studenten vertrouwd te maken met geschiedenis van (Noord-)Brabant en met de uitgangspunten, achtergronden en methodes van regionaal-historisch en etnologisch (volkskundig) onderzoek, toegespitst op de provincie Noord-Brabant.


Inhoud van de cursus

Aan de hand van Brabantse voorbeelden zullen de studenten ingeleid worden in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht van de (Noord-)Brabantse geschiedenis van de prehistorie tot heden. Bovendien wordt een inzicht gegeven in de activiteiten op het gebied van het behoud, de ontsluiting en de beleving van erfgoed in Noord-Brabant. De cursus bestaat uit dertien hoorcolleges en een excursie.


Bijzonderheden

Drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Jos Swanenberg treden op als gastdocenten.


Verplichte literatuur

  1. Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken, Zwolle: Uitgeverij Waanders, 2011, ISBN 978-90-400-7780-7.

(24-jul-2017)