695227 :Capita selecta omzetbelasting
(Capita Selecta Value added Tax)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoor-/werkcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: Paper (50%)
Presentatie (15%)
Zittingsdag Oefenhof (35%)
(Tentamenrooster)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijving mogelijk van 11 januari (9:00 uur) t/m 25 januari (0:00 uur) 2018
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)

No photo available
R. Wijkstra (Coordinator)

prof. dr. H.W.M. van Kesteren

prof. dr. G.J. van Norden
No photo available
B. Willemsen LLM


Doel van de cursus

 • De student kan uit een lastige casus de voor de omzetbelasting relevante informatie destilleren en vervolgens puntsgewijs aangeven hoe de heffing of aftrek van omzetbelasting zou moeten plaatsvinden;
 • De student kan de oorzaak en het gevolg van bestaande regelingen toelichten en zich een mening vormen over deze regelingen;
 • De student kan tekortkomingen van bestaande regelingen formuleren en oplossingen aandragen om deze tekortkomingen te verhelpen;
 • De student is in staat om de juiste jurisprudentie ten aanzien van een bepaald onderwerp te benoemen en zich hier een mening over te vormen;
 • De student is in staat om de mening van andere auteurs te interpreteren en hier onderbouwd een visie over te geven;
 • De student is in staat de bovengenoemde punten schriftelijk uiteen te zetten, op een zodanige manier dat dit voor de gemiddelde academische lezer begrijpelijk is;
 • De student is in staat een goed verzorgd stuk te schrijven, zonder type- en taalfouten en met een duidelijke opbouw.


Inhoud van de cursus

Het vak Capita selecta Omzetbelasting kan als afzonderlijk keuzevak gevolgd worden, of als onderdeel van het master accent indirecte belastingen worden gevolgd. Het accent indirecte belastingen is een accent dat binnen de bestaande masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht van de Universiteit van Tilburg gevolgd kan worden. Zie voor nadere informatie: http://www.indirecttax.nl. Voor Tilburgse studenten vormt Capita selecta Omzetbelasting een verdieping van het vak Omzetbelasting uit de bachelorfase. De te behandelen onderwerpen van het vak kunnen per jaar verschillen. De onderwerpen zullen voorafgaand aan het tweede semester, meestal in december, door de docenten worden vastgesteld. Het betreft in elk geval thema's die veelvuldig aan de orde komen in de (rechts)praktijk.


Verplichte literatuur

 1. Reader Capita Selecta Omzetbelasting. De reader wordt uitsluitend via Blackboard elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Pocket Belastingwetten. meest recente uitgave


Aanbevolen literatuur

 1. M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer, 2014. 14e druk


Vereiste voorkennis

Basiskennis van het stelsel van omzetbelasting


Mogelijk interessant voor

 • MSc Fiscale Economie ( 2015, 2016, 2017 )
 • MSc Fiscale Economie: accent Indirecte belastingen ( 2015, 2016, 2017 )
 • Research Master in Business: Tax Economics ( 2016 )
 • Fiscaal Recht LLM ( 2015, 2016, 2017 )
 • Fiscaal recht(accent indirecte belastingen) ( 2015, 2016, 2017 )

(10-nov-2017)