890060 :Chinees voor beginners 1
(Chinese for Beginners 1)

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: 13 x 3 uur colleges/practicum (Collegerooster)
Tentamenvorm: Wekelijkse toetsen (30%), wekelijkse schrijfopdrachten (10%), ReLanPro opnameopdrachten (verplicht) en twee mondelinge assessments (60%) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Vanaf 3 augustus 2017, 11.00 uur voor 1e semester, vanaf 18 december 2017, 11.00 uur voor het 2e semester.
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)


Doel van de cursus

Aan het eind van deze cursus is de cursist in staat om
 • de eigenschappen van de Chinese taal te beschrijven;
 • basisgrammatica en 200 woorden toe te passen om eenvoudige zinnen te maken;
 • 10 thematische conversaties uit te voeren;
 • de betekenis en Pinyin-transcripties van woorden en zinnen op basis van de combinaties van 110 karakters te herkennen
 • woorden en zinnen op basis van de combinaties van 120 karakters te schrijven met hulp van gegeven karakters (dus reproduceren is niet vereist);
 • de culturele verschillen tussen de Nederlandse en Chinese etiquette te benoemen.


Inhoud van de cursus

Deze beginnerscursus is gericht op 10 thema's uit het leven van alledag, school en studie. Er is dus aandacht voor onderwerpen uit de sociale communicatie: elkaar groeten, familie, werk, eten en drinken, getallen, tijd, locaties (thuis en op school), activiteiten en hobby's, uitnodiging om uit te gaan, het weer etc.


Bijzonderheden

 • De doeltaal van deze cursus is Mandarijn Chinees.
 • Het eindcijfer wordt bepaald door 10 wekelijkse toetsen (30%), 10 schrijfopdrachten (10%), ReLanPro opnameopdrachten (verplicht) en twee mondelinge assessment (60%).
 • Aanwezigheid bij 80% van de bijeenkomsten is vereist
 • Cursisten moeten zich, na inschrijving via COMAP, voor Chinees voor Beginners 1 op Blackboard aanmelden.
 • Let op: taal leren kost tijd! De cursus omvat 13 colleges. De totale tijdsbesteding van deze cursus is ongeveer 8 uur per week: 3 uur voor colleges en 5 uur voor zelfstudie (om voor te bereiden op de wekelijkse toets en het maken op de schrijfopdrachten en de opnameopdracht). Daarnaast is ongeveer 12 uur nodig om de mondelinge assessments voor te bereiden.
 • Deze cursus is gericht op studenten die NOOIT Chinees hebben geleerd. Als u elders al Chinees hebt geleerd, raden we u aan contact op te nemen met de docent om te kijken of deze cursus geschikt voor u is.
 • Beoogd eindniveau is A1 van het Europees Referentiekader en Level 1 van de Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).
 • De voertaal is meestal Chinees, met uitleg in het Engels of Nederlands.
 • ReLANpro software. Dit is een softwarepakket dat gebruikt wordt om uitspraakoefeningen naar de studenten te sturen.
 • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet te laten doorgaan.

Boeken kunnen besteld worden via www.studystore.nl


Verplichte literatuur

 1. Reader: Chinese for Beginners 1. Edited by the instructor Ya Ping Hsiao. More information about availability will be announced on Blackboard.
 2. ReLANpro software, see 'Bijzonderheden' or 'Specifics' for more information.


Aanbevolen literatuur

 1. Wiedenhof, J., Grammatica van het Mandarijn, Amsterdam: Bulaaq, 2006, ISBN 9789054601821.
 2. Wiedenhof, J., De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen (met cd), Amsterdam: Bulaaq, 2006, ISBN 9789054601838.


Gewenste voorkennis

Basis computervaardigheden en ervaring met de digitale leeromgeving van Blackboard


Verplicht voor

(27-mrt-2018)