830248 :Chinees voor beginners 2
(Chinese for Beginners 2)

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: 13 x 3 uur colleges/practicum (Collegerooster)
Tentamenvorm: Wekelijkse toetsen (30%), wekelijkse ReLanPro opnameopdrachten (verplicht), wekelijkse schrijfopdrachten (10%), mondelinge toetsen (30%) en een eindtentamen (30%) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. vanaf 18 december 2017, 11.00 uur voor het 2e semester.
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)


Doel van de cursus

Aan het eind van deze cursus is de cursist in staat om

 • korte dialogen over dagelijkse onderwerpen met eenvoudige expressies te voeren;
 • 300 Chinese woorden van 10 onderwerpen in Pinyin-transcriptie te herkennen;
 • de betekenis en Pinyin van 120 veelgebruikte Chinese karakters te reproduceren;
 • de betekenis van eenvoudige teksten in Chinese karakters te herkennen.


Inhoud van de cursus

Chinees voor beginners 2 is bedoeld om studenten te trainen in 11 vermeld taalfuncties van de HSK2 syllabus, zoals groeten, korte introductie van persoonlijke gegevens, het uiten van dankbaarheid, excuses en welkom, cijfers gebruiken voor hoeveelheden en sequenties, tijdswoorden, het geven van korte beschrijvingen, het stellen en beantwoorden van eenvoudige vragen, uiten en begrijpen van eenvoudige verzoeken, uiten van eenvoudige standpunten en emoties, vragen naar de mening van anderen, het maken van suggesties en vergelijkingen, en het geven van verklaringen. De grammaticale onderwerpen en woordenschat op basis van HSK2 syllabus zijn geïntegreerd in dagelijkse taken om deze bovengenoemde taalfuncties te bereiken. Daarnaast leren de studenten om 120 nieuwe Chinese karakters in de context van woorden, zinnen en korte teksten te herkennen.


Bijzonderheden

 • De doeltaal van deze cursus is Mandarijn Chinees.
 • Het eindcijfer wordt bepaald door wekelijkse toetsen (30%), wekelijkse ReLanPro opnameopdrachten (verplicht), wekelijkse schrijfopdrachten (10%), mondelinge toetsen (30%) en een eindtentamen (30%)
 • Aanwezigheid bij 80% van de bijeenkomsten is vereist.
 • Let op: taal leren kost tijd! De cursus omvat 13 colleges. De totale tijdsbesteding van deze cursus is 5 uur per week: 3 uur voor colleges en 2 uur voor zelfstudie (om aan de wekelijkse opnameopdracht en schrijfopdracht te werken). Daarnaast is ongeveer 10 uur nodig om de twee mondelinge toetsen voor de bereiden, en ongeveer 10 uur nodig om het eindtentamen voor te bereiden.
 • Cursisten moeten zich voor Chinees voor Beginners 2 op Blackboard enrollen.
 • Deze cursus is gericht op studenten met Chinese taalvaardigheden op A1-niveau. Als u al ergens Chinees hebt geleerd, raden we u aan contact op te nemen met de docent om te kijken of deze cursus geschikt is voor u.
 • Beoogd eindniveau is A2 van het Europees Referentiekader en Level 2 van de Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).
 • De voertaal is meestal Chinees, met uitleg in het Engels of Nederlands.
 • ReLANpro software. Dit is een softwarepakket dat gebruikt wordt om uitspraakoefeningen naar de studenten te sturen.
 • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet te laten doorgaan.

Boeken kunnen besteld worden via www.studystore.nl


Verplichte literatuur

 1. Ya Ping Hsiao, Reader: Chinees voor Beginners 2. Information will be available on BlackBoard.


Aanbevolen literatuur

 1. McNaughton, W., Reading & Writing Chinese: Simplified Character Edition, Tuttle Publishing,US, 3rd Ed., Simplified Character Ed edition, 2005, ISBN 9780804842990.
 2. Wiedenhof, J., Grammatica van het Mandarijn, Bulaaq, 2012, 3e druk, ISBN 9789054601821.


Vereiste voorkennis

Geslaagd voor Chinees voor Beginners 1 of vergelijkbaar niveau (CEFR A1 of Level 1 van de Chinese Proficiency Test, HSK).


Verplicht voor

(27-mrt-2018)