827145 :Lerende systemen

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Dit vak wordt vanaf 2004-2005 niet meer aangeboden, zie bijzonderheden (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Projectrapportage (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Doctoraal
Studielast:5,7 ECTS credits

Docent(en)


prof. dr. A.P.J. van den Bosch


Inhoud van de cursus

Zelflerende systemen (een klasse van kunstmatig intelligente systemen) zijn in staat taken te leren uitvoeren zonder expliciete taakprogrammering. Door automatisch kennis af te leiden uit voorbeelden bouwen ze een taakmodel, dat daarna kan worden gebruikt om nieuwe voorbeelden van dezelfde taak op te lossen.
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van verschillende soorten zelflerende systemen:
  • symbolische leertechnieken (inductie van beslissingsbomen, regelinductie, geheugen-gebaseerd leren),
  • leertechnieken ge├»nspireerd op biologische processen (genetische algoritmen, neurale netwerken).
Verder wordt aandacht besteed aan de te gebruiken methodologie bij het ontwerpen en uitvoeren van experimenten met zelflerende systemen. De studenten voeren zelf experimenten met zelflerend systemen uit, gebruikmakend van op de cursus toegesneden software.


Bijzonderheden

De cursus kent een praktische toetsing in de vorm van vier deelopdrachten en een eindopdracht. Ieder van de opdrachten bestaat uit het uitvoeren van een experiment waarin een of meer lerende systemen worden toegepast op een realistische leertaak, en het schrijven van een kort rapport waarin het experiment wordt beschreven. De eindopdracht heeft een uitgebreider karakter dan de deelopdrachten.

Overgangsmaatregel
Dit vak wordt vanaf collegejaar 2004-2005 niet meer aangeboden. De minorprogramma's oude stijl zijn daarom aangepast, kijk elders in de ESG uit welke minorvakken u nu een keuze kunt maken.


Verplichte literatuur

  1. Tom Mitchell, (1997). Machine Learning. McGraw-Hill.


Vereiste voorkennis

Kunstmatige intelligentie

(18-jul-2017)