826020 :Digitaal erfgoed (HAIT)
(Digital Heritage (HAIT))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 12 x 2 uur hoorcolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven van 1 tot 20 augustus

Docent(en)


dr. J.J. Paijmans

prof. dr. E.O. Postma


Doel van de cursus

De student is na afloop van de cursus vertrouwd met de basistechnieken die beschikbaar zijn voor digitalisering van erfgoed. De student begrijpt de werking van bestaande automatiseringstechnieken voor het aanbrengen van metadata op gedigitaliseerd erfgoedmateriaal, en kent de heersende discussies op het gebied van digitale duurzaamheid en de toegankelijkheid van en rechten op digitaal erfgoed. De student is in staat de opgedane kennis toe te passen op situaties in de professionele praktijk die het hele spectrum van eerste digitalisering tot een virtueel museum kunnen omvatten.


Inhoud van de cursus

De digitalisering van erfgoed omvat meer dan een simpele transformatie van inkt naar bytes. In digitale vorm kan erfgoed beter doorzocht en ontsloten worden, en naar believen gerangschikt worden tot aan gepersonaliseerde virtuele musea toe, maar de verschillen tussen het origineel en zijn digitale kopie zijn groot. De cursus beschrijft dit nieuwe veld door praktijk en onderzoek de revue te laten passeren, en geeft een kritisch overzicht van veranderende technische, kunsthistorische en juridische vraagstukken op dit terrein.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • digitalisering (OCR en handschriftherkenning) in het cultureel en historisch erfgoed
  • digitaliseringstechnieken voor geschreven en gedrukte tekst
  • metadata: het toevoegen van annotaties aan gedigitaliseerd materiaal
  • digitale duurzaamheid: origineel versus kopie
  • toegankelijkheid en rechten
  • personalisering: het virtuele museum
  • "born-digital" objecten
  • digital libraries


Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van de blended learning leerlijn Informatievaardigheden (http://vaardighedenfgw.uvt.nl/) waarin  studenten volgens het principe van ‘content based learning’, geïntegreerd in de cursus, kennismaken met informatiesystemen, met de basisprincipes van systematisch  literatuuronderzoek en met het maken van een bibliografie met behulp van EndNote. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de elektronische module ‘informatievaardigheden’ waarin een stappenplan is uitgewerkt voor het systematisch uitvoeren van een literatuuronderzoek.


Verplichte literatuur

  1. Digitale syllabus met on-line recente literatuur.

(18-jul-2017)