U20023 :Latijn 1
(Latin 1)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: werkcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: twee schriftelijke tentamens (zie onder) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:3 ECTS credits
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. D.J.L.A. De Crom

dr. M.D.J. Op de Coul


Doel van de cursus

Dit is de eerste van drie aaneensluitende cursussen. Aan het einde kun je niet al te moeilijke Latijnse teksten zelfstandig lezen en vertalen. In deze eerste cursus leer je korte, eenvoudige passages uit de Vulgaat en uit de martelaarsakten te vertalen met behulp van grammatica, woordenboek en enkele aanvullende aantekeningen.


Inhoud van de cursus

We bestuderen de vormleer van het Latijn, de verbuigingen van de zelfstandige naamwoorden, de bijvoeglijke naamwoorden en de voornaamwoorden en de vervoegingen van het werkwoord. Ook komen enkele belangrijke syntactische onderwerpen aan bod: de accusativus cum infinitivo en de ablativus absolutus. Het oefenmateriaal is ontleend aan de Vulgaat en de martelaarsakten.


Bijzonderheden

Omwille van het pittige tempo zijn aanwezigheid op het college, voldoende enthousiasme en een solide motivatie aangewezen. Naast flink wat geheugenwerk vergt deze cursus veel studie en oefening. 

Tussententamen en eindtentamen tellen elk voor 50 %.


Verplichte literatuur

  1. Utrecht/Tilburg: P.M. Hensels, Cursus Latijn; 4 Dln.; Deel 1: Grammatica; Deel 2A: Oefeningen; Deel 2B: Vertaling en Analyse van de Latijnse Vormen uit Dl. 2A; Deel 3: Aantekeningen, FKT, 2012, geheel herz. dr. verkrijgbaar bij het secretariaat.
  2. Utrecht/Tilburg: H. Pinkster, Woordenboek Latijn / Nederlands, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, zesde herziene druk, ISBN 9053561153 of 9053561382.


Aanbevolen literatuur

  1. G.F. Diercks en N.H.C. van Loenen, Kleine Latijnse Grammatica, Houten: Unieboek/ het Spectrum, 2010, 19e druk (of eerdere dr.), ISBN 9022885194.


Verplicht voor

(04-dec-2017)