W0103 :Scriptiebijeenkomsten
(Thesis Track)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 5 bijeenkomsten en zelfwerkzaamheid (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Op grond van participatie, voortgang en resulterende scriptie-opzet (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:0 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 augustus of van 1 tot 20 december

Docent(en)


dr. M.A.M.M. Meijsing


Inhoud van de cursus

Het schrijven van de scriptie is het belangrijkste onderdeel van het programma. Het is tegelijkertijd het meest kwetsbare deel, in die zin dat studenten er nogal eens niet in slagen hun scriptie binnen de geplande tijd af te ronden. Een goede opzet (met probleemstelling, methode, literatuur suggesties etc.) is cruciaal voor het welslagen van een scriptie. Een dergelijke opzet kost tijd en rijping. De student denkt binnen dit onderdeel reeds in een vroeg stadium na over de scriptieopzet, zodanig dat een gedetailleerde en verantwoorde versie begin maart gereed is. Vervolgens is de student in staat in de periode tussen maart en juli de scriptie te voltooien.


Bijzonderheden

Niveau: master
Frequentie: jaarlijkse terugkerende inhoud
Semester: najaar
Vaardigheden: De cursus is speciaal gericht op het schrijven van een scriptie-opzet.

(18-jul-2017)