500305 :Sociale psychologie
(Social Psychology (Dutch Program))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 2 uur hoorcollege, 5 x 2 uur verplichte werkgroepbijeenkomsten (Collegerooster)
Tentamenvorm: Tentamen en werkgroepopdrachten (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP.
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. W.W.A. Sleegers (Coördinator)

S.M. Verstraten MSc (Werkgroepdocent)

prof. dr. I. van Beest

M.J. de Bruijn MSc
No photo available
E. Denekamp

drs. T.E. van Hoek


Doel van de cursus

Sociale psychologie is een van de basisdisciplines in de psychologie. Sociaal psychologen bestuderen de gevoelens, gedachten, en het gedrag van ‘normale’ individuen, en hoe deze gevoelens, gedachten, en gedragingen beïnvloed worden door de impliciete of expliciete aanwezigheid van anderen. De sociale psychologie is een fundamenteel vak, waarin de nadruk ligt op het begrijpen en voorspellen van sociaal gedrag. Het is tegelijkertijd een vak dat met beide benen in de maatschappij staat. Sociale psychologie bestudeert organisatiegedrag, gezondheidsgedrag, consumentengedrag, financieel gedrag, rechtspraak, onderwijs, maar ook liefde en cultuur.

Na het volgen van dit vak kan de student…

 • de basisbevindingen (bijv. het omstandereffect) en belangrijkste theorieën (bijv. cognitieve dissonantie theorie) uit de sociale psychologie benoemen 
 • alledaagse gebeurtenissen en situaties interpreteren vanuit sociale psychologische theorieën
 • klassieke wetenschappelijke artikelen uit de sociale psychologie doorgronden
 • een klassiek wetenschappelijk artikel uit de sociale psychologie samenvatten en bekritiseren
 • een eigen onderzoek opzetten die voortbouwt op eerder onderzoek uit de sociale psychologie
 • (de schoonheid van het veld inzien)


Inhoud van de cursus

In de cursus komen onder meer aan orde:

 • het specifieke van de sociale psychologie (Wat is ‘sociaal’?)
 • sociale waarneming (Hoe vormen mensen indrukken van anderen, waar schrijven ze de oorzaak van het gedrag van anderen en van zichzelf aan toe?)
 • attitudes (Wat is de relatie tussen opvattingen en gedrag? Hoe ontstaan attitudes en hoe kunnen ze worden veranderd?)
 • affiliatie en attractie (Tot wie voelen we ons wel of niet aangetrokken? En wanneer?)
 • onderlinge afhankelijkheid en prosociaal gedrag (Wanneer zijn mensen meer of minder coöperatief of competitief?)
 • agressie en altruïsme (Waarom zijn mensen agressief? Bestaat altruïsme?)
 • sociale beïnvloeding (Waarom gehoorzamen we autoriteiten? Waarom conformeren we ons aan de meerderheid?)
 • relaties tussen groepen (Hoe ontstaan stereotypen? Waarom zijn er conflicten tussen groepen?)
 • verschillende bevindingen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden op het gebied van onder meer economie, organisatie, gezondheid, onderwijs, voorlichting, milieu, sport en recht


Bijzonderheden

De beoordeling van de cursus bestaat uit twee onderdelen: (1) een multiplechoice tentamen en (2) de werkgroepverplichting. Het tentamen is in het Engels en het is niet mogelijk om een woordenboek mee te nemen. Dit tentamen onderdeel wordt beoordeeld met een cijfer. Deelname aan de werkgroep is verplicht en bestaat uit een combinatie van verschillende opdrachten. Alle opdrachten dienen naar behoren te worden afgerond. De werkgroepverplichting wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan. 

Het cijfer van het tentamen is het cijfer voor de cursus. De studiepunten voor deze cursus worden officieel geregistreerd op het moment dat aan de werkgroepverplichting is voldaan. De datum van het tentamen is ook de deadline voor de werkgroep verplichting.


Verplichte literatuur

 1. Douglas T. Kenrick, Steven L. Neuberg, Robert B. Cialdini, Social Psychology: Goals in Interaction 5th edition, Pearson Education, 2013, ISBN 9781292027807.
 2. Klassieke artikelen uit de sociale psychologie die tijdens de werkgroepen besproken zullen worden


Verplicht voor

 • Bachelor Psychologie ( 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor Psychologie en gezondheid ( 2015 )
 • Bachelor Psychologie en maatschappij ( 2015 )
 • Major Arbeids- en Organisatiepsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Cognitieve Neuropsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Economische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Forensische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Klinische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Medische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Psychologische methoden en data-analyse ( 2016, 2017 )
 • Major Sociale Psychologie ( 2016, 2017 )

(29-aug-2017)