431052 :Sociale Problemen Onderzocht
(Research In Social Problems (Dutch Program))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Wekelijkse besprekingsbijeenkomsten (Collegerooster)
Tentamenvorm: Eindopdracht (groep) en deelopdrachten groep en individueel (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP.
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


T.M.J. Swelsen MSc (Co├Ârdinator)

dr. A. Peper


Doel van de cursus

a. Een probleem op een wetenschappelijke manier benaderen en het aanleren van een wetenschappelijke attitude;

b. Het kunnen uitvoeren van een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek;

c. Zowel in groepsverband als individueel eenvoudige wetenschappelijke teksten kunnen produceren;

d. Goed in groepsverband kunnen werken met gemeenschappelijke en individuele deadlines;

e. Kennis verwerven over belangrijke theorieën met betrekking tot het onderzochte onderwerp.


Inhoud van de cursus

In de onderzoeksfase voer je een volledig onderzoek uit in groepjes van 3-4 studenten. Het uitgangspunt van deze onderzoeksfase is dat je de volledige empirische cyclus doorloopt, waarbij alle facetten van onderzoek doen aan bod komen: literatuur zoeken en verwerken, probleemstelling formuleren en in een achtergrond plaatsen, theorieën hanteren en hypothesen afleiden, data analyseren, rapporteren en presenteren.

In de onderzoeksfase krijg je een goed beeld van wat wetenschappelijk onderzoek doen inhoudt. Je kunt hier alle eerder opgedane kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld tijdens sociale problemen, maar ook van de acva en mto vakken) benutten, en je ontwikkelt je onderzoeks-vaardigheden verder door te werken aan een concreet en inhoudelijk interessant onderzoek, over een thema dat je zelf hebt uitgekozen.


Verplicht voor

  • Bachelor Sociologie ( 2016, 2017 )
  • Major: Cultuur in Vergelijkend Perspectief ( 2017 )
  • Major: Grootstedelijke vraagstukken ( 2017 )
  • Major: Sociale Risico's in een Veranderende Wereld ( 2017 )

(28-mrt-2018)