424502 :Inleiding methodenleer
(Introduction to Research (Dutch Program))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 10 x 2 uur hoorcollege; 10 x 2 uur werkcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk (meerkeuzevragen met een essayvraag en tussentoetsen tijdens werkcolleges) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:5 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP.
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


prof. dr. J.M. Wicherts (Coƶrdinator)

M.B. Nuijten MSc


Doel van de cursus

Deze cursus biedt de studenten inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en problemen van het wetenschappelijk onderzoek in de psychologie. De wetenschappelijke psychologie kent spelregels die in dit vak kritisch en aan de hand van voorbeelden uit de literatuur onder de loep worden genomen. Wat zijn de methoden en technieken van onderzoek in de psychologie? Waarom en hoe worden deze methoden en technieken gebruikt? Wat zijn veel voorkomende redeneerfouten in de psychologie? Wat zijn constructen als intelligentie en hoe kunnen deze gemeten worden? De presentatie van de praktische, technische en filosofische aspecten van onderzoek wordt gecombineerd met een nadruk op de mogelijkheden en beperkingen van empirisch onderzoek in de psychologie.


Inhoud van de cursus

 • Formuleren en uitwerken van een psychologische probleemstelling: de stadia in een onderzoek van operationalisering tot verslaglegging.
 • Empirische cyclus; de relatie tussen empirie en theorie.
 • Het meten van variabelen: meetschalen, betrouwbaarheid, validiteit.
 • Observeren van gedrag en problemen daarbij
 • Opzetten en uitvoeren van experimenteel onderzoek: afhankelijke en onafhankelijke variabelen, experimentele controle, interne en externe validiteit van een onderzoek.
 • Randomiseren, matching, experimenten met herhaalde metingen.
 • FactoriĆ«le experimenten: hoofdeffecten en interactie-effecten.
 • Correlationeel onderzoek, surveys, en steekproefsamenstelling.
 • Designs voor N=1 onderzoek.
 • Quasi-experimenteel onderzoek: problemen met niet-equivalente onderzoeksgroepen; problemen met longitudinaal onderzoek.
 • Generaliseerbaarheid van uitkomsten.
 • Onderzoeksethiek.


Bijzonderheden

De studenten wordt aangeraden alle werkcolleges te volgen. Tijdens de 10 werkcolleges worden korte tussentoetsen afgenomen die ter compensatie meetellen voor het eindcijfer. Het werkcollegecijfer op grond van de tussentoetsen telt voor een derde mee als het werkcollegecijfer hoger is dan het cijfer van het eindtentamen.


Verplichte literatuur

 1. Beth Morling, Research Methods in Psychology - Evaluating a World of Information (2nd edition), W. W. Norton, New York, 2015 (2nd edition), ISBN 9780393571615.
 2. Sheets of lectures are available on Blackboard..


Verplicht voor

 • Bachelor Psychologie ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor Psychologie en gezondheid ( 2014, 2015 )
 • Bachelor Psychologie en maatschappij ( 2014, 2015 )
 • Major Arbeids- en Organisatiepsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Cognitieve Neuropsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Economische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Forensische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Klinische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Medische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Psychologische methoden en data-analyse ( 2016, 2017 )
 • Major Sociale Psychologie ( 2016, 2017 )

(24-jul-2017)