400153 :Sociologisch leeronderzoek
(Sociological Research Project)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcolleges en practica (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk midterm examen, groepswerkstukken, groepspresentaties (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:12 ECTS credits
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


F. Roosma PhD (Coördinator)

dr. K. Abts


Doel van de cursus

Na de cursus moeten studenten inzicht hebben in een theoretisch / beleidsonderwerp en in de methodische kenmerken van verschillende manieren van dataverzameling als interviews en focusgroepen.

Na de cursus moeten studenten in staat zijn een onderzoeksopzet te formuleren, zelfstandig data te verzamelen, en op basis van de bevindingen een onderzoeksrapport te schrijven en presenteren. 


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit een aantal inhoudelijke hoorcolleges over een theoretisch / beleidsonderwerp, aangevuld met practica over het opzetten van een onderzoek en verschillende methodes van dataverzameling. Vervolgens ontwerpen studenten in groepjes een onderzoeksopzet, waarin ze gebruik maken van onderzoeksmethoden als face to face interviews en focus groepen. 

In het tweede deel van de cursus verzamelen en analyseren studenten de data en schrijven en presenteren ze een groepsrapport.

De verschillende groepsrapporten worden samengevoegd tot één eindrapport dat wordt gepresenteerd aan stakeholders in het veld.


Bijzonderheden

Het eindcijfer is gebaseerd op verschillende toetsingsvormen:

-          Midterm exam over de hoorcolleges / methodische colleges – individueel

-          Beoordeling onderzoeksontwerp en proces – groep 

-          Beoordeling groepsrapport + presentatie – groep

-          Beoordeling eindrapport + presentatie – groep 


Gewenste voorkennis

Basiskennis over methoden van onderzoek


Verplicht voor

(24-jul-2017)