660408 :Economie van de collectieve sector voor bestuurskundigen
(Economics of the Public Sector)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Vanaf het collegejaar 2012-2013 wordt dit vak vervangen door het 6 ects vak Economische theorie en overheidsfinancien
(Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Schriftelijk (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:5 ECTS credits

Docent(en)


dr. B.J.A.M. van Groezen

prof. dr. H.A.A. Verbon (Coördinator)

dr. D.A. Hollanders


Doel van de cursus

Deze cursus beoogt studenten in staat te stellen de economische theorie te relateren aan actuele discussies omtrent de rol van de overheid. Hierbij gaat het onder meer om te kunnen beoordelen of het gunstig is dat de overheid ingrijpt op bepaalde terreinen, zoals de zorg of dat de allocatie beter aan de markt kan worden overgelaten. Bovendien dient er oog te zijn voor de politieke randvoorwaarden waaraan de overheid onderworpen is.


Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen (in ieder geval) aan de orde: economie van de politieke besluitvorming, het aanbod van collectieve goederen, privatisering, zorgverzekeringen, belastingen en overheidsschuld, lagere overheden en de Europese Unie. De colleges zullen bestaan uit een deel hoorcolleges en een deel werkcolleges waarin de stof aan de hand van opgaven nader wordt toegelicht


Verplichte literatuur

  1. Wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

(25-jul-2017)