620107 :Europese rechtsgeschiedenis
(European Legal History)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcollege
Dialoog
Ondersteuning door e-learning (Cali programma)
(Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk, deels MC vragen, deels open vragen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven ALLEEN voor recidivisten vanaf 18 augustus (9:00 uur) t/m 25 augustus (0:00 uur) 2017
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


mr. E.J.M.F.C. Broers (coördinator)

prof. dr. R.C.H. Lesaffer


Doel van de cursus

  • De student heeft na afloop van de cursus kennis van het verschil tussen uitwendige en inwendige rechtsgeschiedenis en van de verschillende deelgebieden binnen de inwendige rechtsgeschiedenis.
  • De student heeft na afloop van de cursus kennis van de hoofdlijnen van de historische ontwikkeling van de rechtscultuur van Europa en weet belangrijke feiten, gebeurtenissen en personen binnen deze rechtsontwikkeling te plaatsen.
  • De student heeft na afloop van de cursus inzicht in de totstandkoming en het functioneren van het recht binnen de context van politiek, staat en cultuur.
  • De student heeft na afloop van de cursus kennis van de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het strafrecht en het schadevergoedingsrecht en weet belangrijke feiten, gebeurtenissen en personen binnen deze rechtsontwikkeling te plaatsen.
  • De student heeft na afloop van de cursus inzicht in de totstandkoming en het functioneren van het strafrecht en het schadevergoedingsrecht binnen de context van politiek, staat en cultuur.
  • De student kan na afloop van de cursus de ontwikkeling van het strafrecht en het schadevergoedingsrecht in verband brengen met en verklaren vanuit de historische ontwikkeling van de Europese rechtscultuur in het algemeen.
  • De student kan na afloop van de cursus een antwoord in essayvorm geven op een meervoudige vraagstelling, waarin hij/zij aantoont de cursusstof te kunnen gebruiken voor een adequate beschrijving en een analyse van een vraagstuk en het daarbij zelfstandig trekken van conclusies.


Inhoud van de cursus

In de cursus Europese rechtsgeschiedenis wordt allereerst in 9 hoorcolleges en 3 dialoogcolleges de uitwendige rechtsgeschiedenis van West-Europa bestudeerd met het doel de studenten kennis te doen nemen van en inzicht te geven in de historische ontwikkeling van ons huidige recht in zijn politieke en culturele context. Met het Romeinse recht en het Canonieke recht als uitgangspunt komt de evolutie van rechtsbronnen, de ontwikkelingen in de rechtwetenschap, het ontstaan van de nationale staat en de codificatiebeweging aan bod. De continentale rechtstraditie maakt het hoofdbestanddeel uit, de Common Law traditie komt kort aan bod. Voorts maken studenten, in drie hoorcolleges en drie dialoogcolleges, kennis met één van de deelgebieden binnen de inwendige rechtsgeschiedenis, namelijk de geschiedenis van het strafrecht. Bij de behandeling van de strafrechtsgeschiedenis wordt tevens enige aandacht besteed an de geschiedenis van het schadevergoedingsrecht. In alle colleges worden de studenten op diverse manieren aangesproken op hun zelfstandige voorbereiding en verwerking van de verplichte literatuur. Nadere informatie met betrekking tot het onderwijsprogramma, zowel inhoudelijk als organisatorisch, zal te zijner tijd op Blackboard aangeboden worden.


Verplichte literatuur

  1. E.J.M.F. C. Broers, Straf en Schadevergoeding. Drie historische hoofdstukken, Wolf Legal publishers, 2013, ISBN 978 94 6240 011 5.
  2. Randall Lesaffer, Inleiding tot de Europese Rechtsgeschiedenis, Universitaire Pers Leuven, 2008, ISBN 978 90 5867 679 5.


Vereiste voorkennis

VWO niveau Nederlands en Engels


Verplicht voor

(25-jul-2017)