T54241 :Theologische literatuurstudie
(Literature analysis Master)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Persoonlijke studie van opgegeven literatuur (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Mondeling (in overleg met één van de bij Zorg, Ethiek en Beleid betrokken docenten) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits

Docent(en)

No photo available
Various guest lecturers

dr. J.M.N.E. Jans


Doel van de cursus

Doel is te toetsen op de vaardigheid om zelfstandig een grote hoeveelheid literatuur te bestuderen en een beknopte samenvatting te schrijven.


Inhoud van de cursus

De studenten verwerken op zelfstandige basis een literatuurlijst die ze van een docent ontvangen.


Bijzonderheden

De student kiest zelf op basis van eigen interesse (bv. voorkeur voor een specifiek profiel als latere afstudeerrichting in ZEB) voor een discipline (praktische theologie, moraaltheologie of empirische godsdienstwetenschappen, de drie bouwstenen van het masterprogramma ZEB) en spreekt een docent uit deze richting aan.

Deze docent bezorgt een literatuuropdracht (op basis van de lijst beschikbaar op blackboard) van 840 p. (6 studiepunten X 28 u = 168 u X 5 p. = 840 pagina's door te nemen, Tijdschrift Theologie moeilijkheidsgraad als referentiepunt - indien Engelstalig of Duitstalig kan een aantal pagina's in mindering worden gebracht)

De beoordeling gebeurt door middel van een mondeling tentamen bij één van de bij Zorg, Ethiek en Beleid betrokken docenten

 • Empirische godsdienstwetenschappen
  Prof. Dr. R. Nauta
  Prof. Dr. R. van Uden
  Dr. H. Zondag

 • Moraaltheologie
  Dr. V. Draulans
  Dr. C. Leget
  Dr. J. Jans
  Prof. F. Vosman

 • Praktische Theologie
  Dr. S. Gärtner
  Dr. C. de Groot
  Dr. L. van der Tuin

Bij vragen en problemen kunt u contact opnemen met Prof. F. Vosman, de coördinator van Zorg, Ethiek en Beleid.

(18-jul-2017)