T21245 :Ethische competenties
(Ethical expertise)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Werkcollege (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Actieve participatie zoals op Blackboard gespecificeerd. (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:3 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 maart [enrolment from March 1 to March 20
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. J.M.N.E. Jans


Doel van de cursus

Kennis van en inzicht in ethische probleemstellingen en oordeelsvorming in de zorgsector. Een morele casus leren analyseren. De vaardigheid morele kwesties geordend te formuleren zoals die spelen in de gezondheidszorg en de hulpverlening. Modellen voor ethisch beraad leren onderscheiden en toepassen. Inzicht in de samenhang tussen levensbeschouwing en ethische kwesties in de zorg.


Inhoud van de cursus

  • Modellen om een casus op te stellen en te analyseren.
  • Identificeren van ethische vragen.
  • Verbanden leren zien en benoemen tussen levensbeschouwing en medisch-ethische vragen.
  • Zorgethiek en procedurele ethiek.
  • Kennis over taken van ethische commissies in de zorg in Nederland.


Bijzonderheden

Blackboard wordt intensief gebruikt; bij elk college hoort een thuiswerkopdracht.


Verplichte literatuur

  1. Artikelen en teksten op Blackboard (onder `Course documents': zelf af te drukken).

(18-jul-2017)