T11201 :Gender en ethiek
(Ethics and gender)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 6 x 2 uur hoorcollege in blok 1 (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Afsluitend paper (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:3 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 augustus
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. J.M.N.E. Jans


Doel van de cursus

De student beschikt over grondige kennis van en inzicht in de betekenis van gender bij het bestuderen van religie in haar praktische en theoretische gestalten. De student kan de ethische implicaties onderkennen van de samenhang tussen gender en religie, en daarop zelf reflecteren in relatie tot religie in het algemeen en het christendom en de islam in het bijzonder.


Inhoud van de cursus

De relatie tussen ethiek en gender zal worden gethematiseerd aan de hand van vragen zoals onder meer historische ontwikkelingen in de verhoudingen tussen de seksen, de relatie vrouwen en religie, over de betekenis van de autoriteit van de Heilige Teksten, en de relatie religie en mensenrechten. Het geheel wordt uitgewerkt vanuit het christendom en de islam in hun verschillende hedendaagse contexten en wordt geïllustreerd en geanalyseerd vanuit actuele debatten binnen de Westerse context.


Verplichte literatuur

  1. Reader.
  2. Informatie via verschillende internet links (Blackboard).

(18-jul-2017)