991109 :Hindoeïsme en boeddhisme: verleden en heden
(Hinduism & Buddhism: Past & Present)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: hoorcolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: schriftelijk tentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 augustus
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. A. Nugteren


Doel van de cursus

- de student beschikt over een algemene kennis van de belangrijkste historische en inhoudelijke eigenschappen van hindoeisme en boeddhisme

- de student is in staat export-varianten daarvan in de eigen omgeving te herkennen en te karakteriseren

- de student verwerft door deze kennismaking met twee niet-westerse religies een meer historische, geografische en systematische sensibiliteit voor het fenomeen religie

 

Van de studenten wordt verwacht dat zij inzicht ontwikkelen in de belangrijkste formele en inhoudelijke eigenschappen van de Indiase religies, en dat zij de export-varianten daarvan in de eigen omgeving kunnen herkennen, en deze weten te plaatsen in het circuit van diaspora, nieuwe religieuze bewegingen, en niet-institutionele zingeving


Inhoud van de cursus

Na enkele algemeen-inleidende woorden over de receptiegeschiedenis van Aziatische religies en denksystemen in het Westen worden verleden en heden van hindoe├»sme en boeddhisme besproken. Nadat aldus een historisch gelaagd beeld is opgebouwd van vorm en inhoud van de tradities in India zelf, wordt vervolgens de diaspora bekeken. Daarbij is speciale aandacht voor die aspecten van Zuid Aziatische religies die hun sporen in de westerse cultuur hebben getrokken, in een veelheid aan reacties, van superieure walging tot romantische of esoterische fascinatie. Besloten wordt met een verhandeling over de aanwezigheid van hindoe gemeenschappen in Nederland.


Verplichte literatuur

  1. Nugteren, Albertina, Hindoeisme. Heden en verleden, Garant, Antwerpen, 2005.
  2. Robinson, Richard H., and Willard L. Johnson; fifth edition revised by Willard Johnson and Thanissaro Bhikkhu, Buddhist Religions, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 2004, 5th revised edition.
  3. Reader.

(18-jul-2017)