990225 :Literatuurstudie ZEB
(Literature Study Health Care, Ethics and Policies)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Individuele literatuurstudie (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Mondeling tentamen met schriftelijke voorbereiding (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven van 1 tot 20 augustus

Docent(en)


dr. J.M.N.E. Jans

dr. C.J.W. Leget

prof. dr. F.J.H. Vosman


Doel van de cursus

Doel is dat de premasterstudenten leren om een grote hoeveelheid literatuur (3 tot 4 boeken afhankelijk van taal en moeilijkheidsgraad) zelfstandig te verwerken om zo hun kennis van het domein 'zorg, ethiek en beleid' te vergroten en te verdiepen.


Inhoud van de cursus

De literatuurstudie toetst het vermogen van de student/e om op basis van grondige lectuur beknopte samenvattingen te maken waarbij onder andere het verwoorden van de argumentatie van een auteur en het kunnen maken van het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken belangrijk zijn. Verder stelt de student/e bij elke samenvatting ook enkele discussievragen op, met aandacht voor raakvlak en verschil tussen de bestudeerde boeken.


Bijzonderheden

In het begin van elk academiejaar wordt via Blackboard een lijst van te kiezen boeken vastgesteld waaruit de studenten in overleg met de coördinator ZEB een keuze maken en een docent voor tentaminering krijgen toegewezen, met wie zij dan verder de praktische kant van deze literatuurstudie afspreken.

(18-jul-2017)