990204 :Ethische competenties voor zorg en zorgbeleid
(Ethical Competencies for Health Care and Health Care Policies)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Werkcollege (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Participatie, beknopte tussentijdse presentaties, afsluitend werkstuk (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 augustus
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. V.J.R. Draulans (Coördinator)

dr. J.M.N.E. Jans


Doel van de cursus

De cursus heeft zowel tot doel om kennis te doen verwerven over de achtergronden en ontwikkelingen in de 'nieuwe' medische ethiek als de vaardigheid om via een grondige kennismaking met diverse methoden van moreel beraad een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van zorgbeleid. De studenten tonen het verworven inzicht en hun vermogen tot het uiteenzetten van een ethisch probleem in de context van de zorgverlening, door middel van een beargumenteerd en kritisch-reflexief werkstuk waarin theorie en moreel beraad gebruikt worden voor de normatieve analyse van een casus.


Inhoud van de cursus

Opbouw en organisatie: de cursus bestaat uit drie delen. In het eerste deel (4 colleges) komen de achtergrond en belangrijkste ontwikkelingen van de medische ethiek aan de orde. In het tweede deel (2 colleges) wordt een studie gemaakt van ethische competenties en beleid. Het derde deel (5 colleges) gaat in op diverse methoden van moreel beraad. De cursus wordt afgerond met een synthesecollege.


Bijzonderheden

Coördinatie van de cursus wordt waargenomen door dr. Veerle Draulans.


Verplichte literatuur

  1. H.A.M.J. ten Have, R.H.J. ter Meulen, E. van Leeuwen, Medische ethiek, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003 (of later).
  2. Henk Manschot & Hans van Dartel (red), In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk, Boom, 2003.
  3. Verdere literatuur via Blackboard.


Aanbevolen literatuur

  1. Inez de Beaufort, Medard Hilhorst, Sofie Vandamme, Suzanne van de Vathorst, Maartje Schermer (red.), De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg, Boom/Lemma, 2011, ISBN 978-90-5931-722-2. Tweede druk
  2. Margo Trappenburg, Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie, Amsterdam University Press, 2008.

(18-jul-2017)