880434 :Research Skills: Analysis of Variance

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: 7 practice sessions in groups of 20 to 25 students + 14 online consultation hours (Collegerooster)
Tentamenvorm: Computer exam, paper (Tentamenrooster)
Niveau:Master
Studielast:3 ECTS credits
Inschrijving:Enrollment via Blackboard before start of lectures
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. M.M.H. Pollmann (coordinator)

A.P.C.I. Hong MA

E.A.J. Croes (unit 2)

V.A.Y. Verhagen MA (unit 4)


Doel van de cursus

Het verwerven van kennis van en inzicht in (het toepassen van) van variantie- en regressieanalyse. Na het volgen van de module zijn de volgende doelen bereikt:

 1. De student is in staat om op basis van de beschrijving van een onderzoek een duidelijke hypothese te formuleren.
 2. De student kan bij een gegeven onderzoeksdoel zelfstandig bepalen welke analysetechniek het meest geschikt is.
 3. De student is in staat om een meerweg ANOVA, een ANOVA voor herhaalde metingen en een multiple regressie analyse (inclusief mediatie en moderatie modellen) uit te voeren.
 4. De student in staat om alle assumpties voor deze analysetechnieken te toetsen.
 5. De student kan de resultaten rapporteren volgens APA normen, interpreteren en relateren aan de hypotheses.


Inhoud van de cursus

Voor het analyseren van onderzoeksgegevens die verkregen zijn middels experimenten en surveys, wordt vaak gebruik gemaakt van variantieanalyse en regressieanalyse. Dit zijn technieken waarmee geanalyseerd kan worden wat de relatie is tussen een afhankelijke variabele (de te verklaren variabele) en meerdere onafhankelijke (of verklarende) variabelen. In deze cursus komen verschillende technieken aan bod zoals tweeweg ANOVA, ANOVA voor herhaalde metingen en meervoudige regressieanalyse (inclusief mediatie- en moderatie modellen).

De module bestaat uit drie blokken van ieder twee werkgroepen. In de werkgroepen analyseren, interpreteren en rapporteren de studenten onder begeleiding van een docent. De student wordt geacht om VOOR de werkgroepen zelf de theoretische kennis over de analyses (doel, assumpties, interpretatie en rapportage) te verwerven via de literatuur en de beschikbare videocolleges van Andy Field. Per thema zijn er twee werkgroepen waarbij tijdens de eerste werkgroep een korte samenvatting met de meest belangrijke punten van elke analyse worden besproken, waarna oefeningen worden gemaakt. Voor oefeningen van de eerste werkgroep komt een antwoordmodel beschikbaar. Deze oefeningen worden niet beoordeeld. Tijdens de tweede werkgroep wordt gewerkt aan een opdracht die wel wordt beoordeeld. Tijdens de werkgroepen en via blackboard is er gelegenheid om vragen over de stof te stellen.


Bijzonderheden

Students are expected to acquire the basic knowledge about the analyses BEFORE the practice sessions by studying the book and the video lectures by Andy Field. In the practice sessions, we will focus on doing exercises.

The final grade is based on a written examination and three written assignments in which the students analyze data and report on their findings. The final grade is the weighted average of the grades for the assignment (60%) and the exam (40%).

Please note that this course is provided twice: in block 2 (Oct) and in block 4 (March).


Verplichte literatuur

 1. Field, A., Discovering Statistics Using SPSS (and sex, drugs and rock 'n' roll), Fourth Edition, Sage Publications, 2013, ISBN 9781446249185.


Aanbevolen literatuur

 1. Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) (2010). Washington, D.C.: American Psychological Association


Vereiste voorkennis

Basic statistics course, (for example, Statistiek (BA), or Statistics for Premasters CIS)


Mogelijk interessant voor

 • Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016, 2017 )
 • Communicatie-Design ( 2015, 2016, 2017 )
 • Human aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
 • Data Journalism ( 2015, 2016 )
 • Communication and Information Sciences ( 2015, 2016, 2017 )
 • Cognitive Science and Artificial Intelligence ( 2017 )
 • Master KCW: Art, Media and Society ( 2015, 2016 )
 • Master KCW: Global Communication ( 2015, 2016 )
 • Language and Communication (research) ( 2014, 2015, 2016, 2017 )

(27-jul-2017)