880427 :Intercultural Communication for Professionals (IC/CD)

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: 14x2 uur hoor- en werkcolleges met groepspresensaties (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Verslag van de trainingsactiviteit (schriftelijke uitwerking en mondelinge presentatie) en zelf-evaluatie verslag (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. P.J.F.J. Broeder


Doel van de cursus

Het verwerven van kennis en inzicht inzake interculturele communicatie in gesprekken en de toepassing ervan in een concrete casus middels het uitvoeren van gespreksanalyses en ontwikkelen van een trainingsactiviteit.


Inhoud van de cursus

Centraal staat hoe de communicatie verloopt waarneer twee of meer personen met verschillende culturele/talige achtergronden met elkaar in gesprek zijn.
Interculturele gesprekken (IC-gesprekken) worden geïnterpreteerd vanuit een conversatie-analytisch en etnografisch paradigma. Dit impliceert aandacht voor:

 • alledaagse IC-gesprekken ('real data');
 • de structuur van een IC-gesprek als lineair process opgebouwd door de gespreksdeelnemers ('progressively mutually constructed');
 • pro- en retrospectieve procedures en (accommodatie) strategieën van de deelnemers aan het IC-gesprek;
 • het reflectieve begrip van de deelnemers op het (niet) succesvol zijn van het proces van communicatie in een IC-gesprek;
 • oorzaken, indicatoren en oplossen van misverstanden in een IC-gesprek ('side-sequences').

De cursus bestaat uit hoor- en werkcolleges met groepspresentaties. Actieve deelname is vereist. In het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op beschikbare literatuur over dit thema, alsmede op methoden en uitkomsten van empirisch intercultureel onderzoek daarbij. De studenten analyseren en interpreteren voorbeelden van IC-gesprekken (o.a. in Bremer, e.a. 1996 en Lustig & Koester, 2013). Tevens dienen studenten een eigen mening te kunnen verwoorden middels een kritische bespreking van recente relevante artikelen.
In het tweede deel van de cursus wordt een concrete trainingsactiviteit ontworpen toegespitst op een specifiek type IC-gesprek in Nederlands en/of Engels. Voorbeelden van een concrete casus zijn een telefoongesprek, een sollicitatie gesprek, of een onderhandelingsgesprek.
Het projectwerk aan de casus omvat vier onderdelen, waarvan de volgende twee gespreksanalytische onderdelen:

 • het registreren (audio/video opname) en transcriberen van twee IC-gesprekken;
 • het analyseren en vergelijken van de opgenomen IC-gesprekken.

De resultaten van de gespreksanalyse worden vervolgens praktische vertaald in het ontwerpen van een korte trainingsactiviteit voor personen die beroepsmatige participeren in IC-gesprekken, en omvat de volgende twee onderdelen:

 • het samenstellen van een IC-trainingsactiviteit (met verwerking van verzamelde IC-data en uitgevoerde IC-gesprekanalyses);
 • het uitvoeren van een IC-trainingsactiviteit (30-45 minuten).

Voor het samenstellen en uitvoeren van de IC-trainingsactiviteit zijn volledig uitgewerkte voorbeelden beschikbaar.

Het eindcijfer is gebaseerd op een groepsverslag (75%) en een individueel groepsreflectie verslag (25%).


Bijzonderheden

Deelname aan de plenaire en groepsbijeenkomsten is verplicht.

Maximum aantal deelnemers is 30


Verplichte literatuur

 1. Reader met artikelen (digitaal beschikbaar gesteld)


Aanbevolen literatuur

 1. Bremer, K., e.a., Achieving understanding. Discourse in intercultural encounters, Longman, 1996 (cap. sel.).
 2. Lustig, M. & J. Koester, Intercultural competence. Intercultural communication across cultures, Pearson, 2013 (7th).


Mogelijk interessant voor

 • Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014 )
 • Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Communicatie-Design ( 2014 )
 • Human aspects of Information Technology ( 2014 )
 • Data Journalism ( 2014 )
 • Communication and Information Sciences ( 2014 )

(18-jul-2017)