840053 :Methodologie 1
(Methodology 1)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcollege met tussentijdse opdrachten (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Schiftelijk (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. J.M.N.E. Jans


Doel van de cursus

Na afronding van de cursus kan de student:
1° de twee meest gangbare academische onderzoeksmethoden – te weten de empirische en de hermeneutische – binnen de geesteswetenschappen zowel beschrijven als typeren;
2° uiteenzetten hoe beide methoden zowel hun eigen soort vragen, hun eigen methoden en technieken en hun eigen doelstellingen hebben;
3° aan de hand van eigen voorbeelden voor de twee onderzoeksmethoden benoemen waarin ze van elkaar verschillen en hoe ze complementair zijn aan elkaar;
4° een onderzoeksplan voor een bachelor of pre-master thesis opstellen door gebruik te maken van de verworven methoden en technieken.


Inhoud van de cursus

Na 2 inleidende colleges waarin o.a. de doelstellingen van de cursus verder worden toegelicht volgen 10 colleges waarbij in hoofdzaak de inhoud van het boek "Onderzoeksmethoden" (zie verplichte literatuur) wordt gebruikt, aangevuld met artikelen en voorbeelden van diverse vormen van onderzoek ('Het onderzoek van de week'). Via twee tussentijdse groepsopdrachten oefenen de studenten met het opzetten van een onderzoeksplan. Het voorlaatste college gaat expliciet in op het opstellen van een onderzoeksplan voor een bachelor- of premasterthesis; het slotcollege heeft de vorm van een gestructureerde Q&A sessie.


Verplichte literatuur

  1. Harm 't Hart, Hennie Boeije & Joop Hox (red.), Onderzoeksmethoden, Den Haag: Boom Lemma, 2009 (achtste druk), ISBN 9789047301110.
  2. Via Blackboard


Verplicht voor

  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen ( 2013 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2013 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel ondernemen ( 2013 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel onderzoek ( 2013 )
  • Premaster Art, Media and Society ( 2014 )
  • Premaster Jeugdliteratuur ( 2014 )
  • Premaster Leraar VHO in Nederlands ( 2014 )
  • Premaster Religie en Ritueel ( 2014 )

(18-jul-2017)