827103 :Language and Meaning (T&C) (D-vak t/m cohort 2014/2015)
(Language and Meaning (T&C))

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: hoor- werkcolleges (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


V.A.Y. Verhagen MA


Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is de ogen van de cursist te openen voor de relatie tussen talen en hun betekenissen. Wat zo simpel lijkt, betekenis uit te drukken in taal èn betekenis te destilleren uit taal, is dat niet. Problematiek wordt verduidelijkt aan de hand van een reis door verschillende (sub)wetenschapsgebieden, te weten semiotiek, lexicale semantiek, structurele / formele semantiek, cognitieve taalkunde, cognitiewetenschap. De concrete leerdoelen zijn daarbij dat de cursist:

 • het semiotisch begrippenaparaat kan toepassen

 • teken-betekenis relatie van verschillende typen taal (o.m. natuurlijke taal en beeldtaal) kan identificeren

 • uit kan leggen wat lexicaal-semantische theorie wel/niet vermag

 • kan uitleggen hoe het 'mentale lexicon' er uit zou kunnen zien (volgens de theorie)

 • zinnen in de natuurlijke taal in predikatenlogica kan vertalen en kan interpreteren in een domein (m.g.v. waarheidscondities)

 • enkele representatieformats voor betekenis in natuurlijke taal kent kan interpreteren (Predikatenlogica, Discourse Representatie Theorie en Mental spaces)

 • evidentie kan geven voor de overtuiging dat (talige) betekenis is gebaseerd op lichamelijke ervaringen

 • de (cognitieve) begrippen schema en metafoor kent en er talige expressies (natuurlijke taal en beeldtaal) mee kan analyseren

 • vocabulaire, syntaxis en semantiek kan onderscheiden bij allerlei typen taal (voorwaarde voor het leren van computertaal)

 • in een professionele setting inzicht en vaardigheid kan toepassen voor het manipuleren van (natuurlijke en/of beeld-) taalvorm ter wille van taalbetekenis


 

 


Inhoud van de cursus

 

De cursus onderzoekt de vraag hoe talen betekenissen uitdrukken. Natuurlijke talen, zoals het Nederlands en het Engels, maar ook andere talen, zoals hiëroglyphen en gebarentaal, en beeldtaal (gemengd symbolisch-iconisch). Taal wordt benaderd als vehicel voor een inhoud, een vehicel dat in verschillende modaliteiten tot de taalgebruiker kan komen (beelden, geluiden, geschriften) - ook tegelijkertijd (multimodaliteit).

 

We kijken naar natuurlijke taal aan de hand van betekenistheorieën zoals die in de loop der tijd zijn geformuleerd. De lexicale semantiek (over woorden), de formele semantiek en de cognitieve taalkunde als alternatieve benaderingen van betekenis in taal. De lijn loopt van ‘taalbetekenis als systeem' naar 'taalbetekenis voor de mens’.  In aansluiting daarop onderzoeken we de vraag welke cognitieve systemen de mens tot zijn beschikking heeft en in hoeverre het taalsysteem anders dan andere systemen (Chomsky versus Cognitieve taalkunde)? Zijn er overeenkomsten tussen interpretatie van beeld en van taal? Hoe verloopt de interpretatie van beeldtaal? Tot slot behandelen we een perspectief op de lichaamsafhankelijkheid van betekenis: is de betekenistoekenning in natuurlijke taal gebaseerd op lichamelijke ervaring?

 


Bijzonderheden

Studenten moeten in principe aanwezig zijn op college.


Verplichte literatuur

 1. Alle artikelen voor deze cursus worden door de docent beschikbaar gemaakt.


Vereiste voorkennis

algemene kennis van taal en taalkunde zoals behandeld in \"Taalwetenschap\" (jaar 1)


Verplicht voor

 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2014 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Online Culture: Leraar VHO in Nederlands ( 2015, 2016, 2017 )
 • Premaster Leraar VHO in Nederlands ( 2015, 2016, 2017 )


Mogelijk interessant voor

 • Premaster Communication and Information Sciences: voorjaar ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014, 2015, 2016 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )

(22-jan-2018)