821235 :Research Workshop: IC (V)

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: 14 x 2 uur werkcollege (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Groepswerkstuk en mondelinge presentatie (60% cijfer) en individueel reflectieverslag (40% cijfer) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. P.J.F.J. Broeder

dr. A. el Aissati


Doel van de cursus

At the end of the course students will have acquired basic skills that will enable them to independently conduct empirical research on topics related to intercultural communication. On the basis of the lectures and literature for the course, they will have acquired (more) basic knowledge on:

 • qualitative and quantitative approaches to research in social sciences in general, and to internet data in particular,
 • how research on internet data is conducted,
 • primary and secondary data analysis,
 • benefits and limitations of research on internet data,
 • the relevance of research on online material to offline situations

They will be able to:

 • formulate research questions, and distinguish between main questions and sub-questions,
 • operationalize the key concepts in their research and narrow down their definitions,
 • choose a research method and explain why it is suitable to conduct their research (e.g. desk research or field research, or a combinations of two)
 • choose the appropriate instruments for their research project (ethnographic observations, experiment, interview, questionnaires, combinations of two or more of these)
 • conduct basic statistical tests (e.g. T-tests)
 • present their results in a coherent way
 • discuss their results and critically reflect on the whole process (form the choice of the topic to the results) and formulate recommendations for future research.
 • to write a research paper, with the appropriate reference conventions (APA style) and structure.


Inhoud van de cursus

In the first six weeks, an overview will be presented of the research methods that can be applied in order to answer different types of research questions on language use and the Internet. Through literature on code-switching on the internet, use of different registers in communication on the internet, analyses of verbal and non-verbal communicative processes, etc. students will have a general idea of what has been done in this field and how it has been done. The acquired knowledge from these lectures will be used in designing and conducting a research project which will form the basis for the final evaluation of this course.

Students (in duo's) will give oral presentations on their research topics, and will receive feedback from the class (live during presentations, and through the discussion board on Blackboard, the latter being a compulsory part of the course).
In the second part of the course, there will be regular meetings with the duo's to discuss their progress. 

 


Bijzonderheden

The end terms as set for 1A and 1B of the pre-master's in Intercultural Communication apply to the terms set for this course.

Deze cursus maakt deel uit van de leerlijn Informatievaardigheden (http://vaardighedenfgw.uvt.nl/) waarin  studenten volgens het principe van 'content based learning', geïntegreerd in de cursus, kennismaken met informatiesystemen, met de basisprincipes van systematisch  literatuuronderzoek en met het maken van een bibliografie met behulp van EndNote. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de elektronische module 'informatievaardigheden', waarin een stappenplan is uitgewerkt voor het systematisch uitvoeren van een literatuuronderzoek.

Deze cursus maakt deel uit van de leerlijn Methoden en technieken van onderzoek waarin studenten kennis maken en ervaring opdoen met verschillende methoden van onderzoek doen (survey, experimenteel en kwalitatief onderzoek) en met de beginselen van statistiek waarbij ze data leren ordenen, aanpassen, en analyseren, en waarin ze uiteindelijk een onderzoek uitvoeren van vraagstelling tot en met verslaglegging.

Let op! Bij deze cursus komen onderzoeksvaardigheden aan bod. Daarom wijzen we je er hier op dat alle bachelor- en premasterstudenten 15 proefpersoonuren moeten vervullen, als een verplicht onderdeel van de bachelor CIW en de premastertrajecten (zie de OER op http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/oer/fgw/). Uiterlijk een maand voor je met je Master wilt starten, dien je al je proefpersoonuren binnen te hebben. Let op: heb je onvoldoende proefpersoonuren behaald, dan krijg je geen diploma en dus geen toegang tot de Master! Het reglement van de proefpersonenpool vind je op de blackboardsite met de naam "Proefpersonenpool". Inschrijving voor de experimenten geschiedt via: http://uvt.sona-systems.com/

 


Verplichte literatuur


Aanbevolen literatuur

 1. 't Hart, H., Boeije, H. & Hox, J., Onderzoeksmethoden, Boom, 2005 (herziene versie).
 2. van Wijk, C., Toetsende statistiek op de computer, Coutinho, 2000.


Vereiste voorkennis

Methodologie en Statistiek


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2013 )
 • Premaster Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Premaster Management of Cultural Diversity ( 2014 )

(18-jul-2017)