820134 :Mediawijsheid
(Media Literacy)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Online blended learning, gecombineerd met fysieke verdiepingsbijeenkomsten (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Blogs (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. H.A.M.J. van Driel


Doel van de cursus

De cursus richt zich op twee hoofdonderwerpen: de ontwikkeling van een samenleving 1.0, gekoppeld aan een samenleven 3.0, en mediawijsheid in dit veranderende samenleven.

Kennis en inzicht:

1. Student is in staat om twee wereldbeelden (het mechanistische en het netwerk) te beschrijven en te verklaren aan de hand van de volgende vragen:
  1. Wat verstaan we onder een wereldbeeld?
  2. Op welke principes zijn wereldbeelden gebaseerd?
  3. Hoe verhouden het mechanistische wereldbeeld en het netwerksamenleven zich t.o.v. elkaar?
  4. Welke consequenties hebben ze voor ons Westerse samenleven in zijn algemeenheid

2. Student is in staat om verschillende aspecten van de 3.0-concepten te beschrijven en een genuanceerd standpunt ten aanzien hiervan in te nemen, namelijk [verlies van] privacy, netwerken, social media, leren in de toekomst.

3. Student is zelf mediawijs, d.w.z. h/zij is in staat verschillende social media en digitale instrumenten zinvol in te zetten in zijn leven en werken

4. Student is in staat om onderzoek naar social media en onderzoek m.b.v. social media zelf op te zetten en te evalueren.


Toepassen Kennis en inzicht:

1. Student is in staat uitingen van de twee wereldbeelden te ontdekken binnen het hedendaagse Westerse samenleven.
2. Student kan de verschillende 3.0-concepten toepassen en evalueren in een educatieve context, zoals regulier onderwijs en educatieve projecten, bijvoorbeeld bij musea, bibliotheken, e.d.

Oordeelsvorming:

 1. Student is in staat te komen tot een gewogen eigen oordeel over de 3.0-concepten in verband met educatie.
 2. Student is in staat uitingen van collega-studenten te beoordelen op formele en inhoudelijke gronden.
 3. Student is in staat zichzelf te beoordelen in het kader van de geformuleerde leerdoelen.

Communicatie:

 1. Student kan verworven kennis, inzichten, toepasbaarheid en resultaat van zijn/haar oordeelsvorming op enigerlei wijze presenteren aan docenten en medestudenten. Denk hierbij aan het schrijven van een academische blog, referaat ondersteund door prezi en/of power point, present.me en klassiek werkstuk.
 2. Student maakt een begin met het zich eigen maken van leervaardigheden die nodig zijn om na afronding van de bacheloropleiding een masteropleiding te volgen dan wel te functioneren binnen werkvelden waartoe de opleiding opleidt.
 3. Student maakt zich een academische houding eigen die gericht is op de toekomst: projectmatig en zelfstandig denken en werken, van perspectief kunnen wisselen, in staat tot kennis delen.

Leervaardigheden:

 1. Student maakt een begin met het zich eigen maken van leervaardigheden die nodig zijn om na afronding van de bacheloropleiding een masteropleiding te volgen dan wel te functioneren binnen werkvelden waartoe de opleiding opleidt.
 2. Student maakt zich een academische houding eigen die gericht is op de toekomst: projectmatig en zelfstandig denken en werken, van perspectief kunnen wisselen, in staat tot kennis delen.


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit drie delen:

1. Basis vormt de semiotiek, de wetenschapsdiscipline die onderzoekt hoe wij betekenis geven aan diverse uitingen, en hoe wij de legitimiteit van een betekenis kunnen bepalen. In deze cursus staat de semiotiek, zoals ontwikkeld door C.S. Peirce, centraal.

2. Vervolgens gaan we in op de ontwikkeling van het internet van 1.0 naar 3.0, en op de maatschappelijke ontwikkelingen die hieraan parallel lopen. Met name het mechanistische wereldbeeld en het netwerkbeeld alsmede hun sociale en culturele consequenties staan hierin centraal.

3. Ten slotte verdiept de cursus zich in verschillende thema\'s, waarvan 1 \'leren in de toekomst\' zal zijn. De overige thema\'s  worden in overleg met de studenten geforumleerd.


Bijzonderheden

1. We werken nauwelijks in BlackBoard, maar gebruiken de leeromgeving Blendspace.com.

2. De student is mede-verantwoordelijk voor de inhoud en didactiek van het laatste deel van de cursus.

3. Tussentijds geven van terugkoppeling aan elkaar vormt een van de fundamenten van de cursus.

4. Studenten formuleren ook eigen leerdoelen en beschrijven hoe deze te bereiken.


Verplichte literatuur

 1. Artikelen via internet


Vereiste voorkennis

Geen


Verplicht voor

 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2013, 2014 )
 • Bachelor Religie in Samenleving en Cultuur: Leraar Levensbeschouwing (uitstroomprofiel onderwijs) ( 2013 )
 • Bachelorminor: Online Culture: Cultuur en Literatuur ( 2015 )
 • Premaster Art, Media and Society ( 2014, 2015 )
 • Premaster Jeugdliteratuur ( 2014, 2015 )


Mogelijk interessant voor

 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen ( 2013, 2014 )
 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel ondernemen ( 2013, 2014 )
 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel onderzoek ( 2013, 2014 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2013, 2014 )
 • Bachelorminor: Algemene Cultuurwetenschappen ( 2014 )

(18-jul-2017)