800912 :Fundamenten van Informatiewetenschappen
(Fundamentals of Information Sciences)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14x2hours lecture + online contact hours (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen en 2 werkstukken (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:4 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. M.M. van Zaanen (coordinator)


Doel van de cursus

Aan het einde van de cursus zullen studenten
 • de werking van ICT hulpmiddelen en technieken kunnen beschrijven, de hulpmiddelen en technieken kunnen toepassen en de mogelijkheden en beperkingen van deze hulpmiddelen en technieken kunnen identificeren;
 • verschillende annotatiemethoden (HTML, XML) kunnen gebruiken;
 • basis programmeerconcepten karakteriseren en ze gebruiken om simpele algoritmen te kunnen ontwerpen en analyseren;
 • formele notaties interpreteren en produceren.

Naast de praktische leerdoelen zal het volgende academische leerdoel geoefend worden:
 • communiceren en samenwerken in een (internationaal en/of interdisciplinair) team.


Inhoud van de cursus

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bijvoorbeeld een roman schrijven, een grote organisatie coordineren, een wet wijzigen, een klusjesman vinden, verkeersopstoppingen voorspellen, of een hartslag meten zijn allemaal taken die vandaag de dag uitgevoerd worden met behulp van ICT. Tijdens je studie, maar ook in de meeste banen tegenwoordig, wordt veel van het werk met behulp van computers uitgevoerd. Om efficient met een computer te kunnen werken en te begrijpen waarom sommige problemen ontstaan en hoe ze opgelost kunnen worden, is basiskennis van ICT essentieel.

Tijdens deze cursus beschrijven we een aantal ICT hulpmiddelen. Veel van deze hulpmiddelen kunnen nuttig zijn tijdens de rest van je studie (en in de rest van je leven). Deze cursus behandelt ook de onderliggende technische aspecten van de hulpmiddelen. Bijvoorbeeld, kennis over hoe een computer werkt geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van ICT. Daarnaast zullen we ook kijken naar hoe processen geaumatiseerd kunnen worden en bespreken we formele representaties die het mogelijk maken deze processen te beschrijven.


Bijzonderheden

Becijfering
Het eindcijfer van dit vak is het afgeronde gewogen gemiddelde van het schriftelijk examen (80%), een groepsopdracht (10%) en een individuele opdracht (10%). Alle opdrachten (en schriftelijk examen) zijn verplicht om de cursus voldoende af te sluiten. Het is niet noodzakelijk om voor alle becijferde opdrachten en schriftelijk examen een voldoende te halen, alleen het eindcijfer (afgeronde gewogen gemiddelde) moet voldoende zijn om de cursus te halen. Voor het schriftelijk examen is een herkansing mogelijk. Voor de opdrachten zijn geen herkansingen mogelijk. Additionele (niet-becijferde) verplichte opdrachten moeten met een voldoende worden afgesloten (voldoende/onvoldoende). Opdrachten hebben stricte deadlines. Opdrachten die na de deadline zijn ingeleverd worden niet geaccepteerd en leiden tot een onvoldoende voor de cursus.

Arbeidsmarkt
Tijdens deze cursus leer je hoe computers werken en welke tools en technieken beschikbaar zijn. Het doel van de cursus is om er voor te zorgen dat je meer efficient met computers kunt werken en dat je begrijpt wat er gebeurd bij gebruik. Dit zou niet alleen tijdens je studie moeten helpen, maar ook op de arbeidsmarkt. Immers, de meeste banen tegenwoordig maken gebruik van computers.

Aanwezigheidsplicht
Voor sommige colleges geldt een aanwezigheidsplicht. Informatie zal op Blackboard beschikbaar worden gemaakt bij aanvang van de cursus.


Verplichte literatuur

 1. Englander, I., The architecture of computer hardware and systems software: An information technology approach. 4th edition, Wiley, 2009. (A PDF version is available.)
 2. On-line articles and slides on Blackboard.


Vereiste voorkennis

None


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2016 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2016, 2017 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2016, 2017 )

(18-jul-2017)