800129 :Practicum Interview en Enquête
(Interview and Survey Workshop)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14x2 uur hoorcollege (aanwezigheid en actieve bijdrage verplicht) + 14x1 uur responsiecollege (aanwezigheid niet verplicht) (Collegerooster)
Tentamenvorm: Verslagen (4 stuks) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. C.H. van Wijk (docent enquête-deel)

dr. P.J.F.J. Broeder (docent interview-deel)


Doel van de cursus

Studenten
 1. doen ervaring op met het verzamelen van informatie door middel van vragen, zowel schriftelijk (de enquête) als mondeling (het interview),
 2. doen ervaring op met het verwerken van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens,
 3. doen ervaring op met het schrijven van volledige onderzoeksverslagen.


Inhoud van de cursus

Om ervaring op te doen met het opzetten, uitvoeren en afronden van empirisch onderzoek wordt door alle deelnemers meegewerkt aan een project met een praktisch georiënteerde vraagstelling. Het thema varieert per jaar. Aan de orde kwamen onder andere reeds:, correspondentie van een rechtbank; verruwd taalgebruik op internetforums, leesgedrag in relatie met etniciteit en verlevendiging in misdaadverslaggeving. Informatie wordt vergaard langs twee methodische lijnen: de enquête en het interview. Beide lijnen worden parallel aan elkaar afgewerkt aan de hand van zes vragen: wat is de vraagstelling?, waarop geeft men reacties?, hoe geeft men reacties?, hoe verzamelen we de reacties?, hoe verwerken we de reacties?, en hoe rapporteren we de bevindingen? Vanaf de eerste week voert men taken uit waarover tussentijds in trio's wordt gerapporteerd. De eindverslagen worden individueel geschreven. De cursus volgt een strak tijdschema; het halen van iedere deadline is een absolute voorwaarde voor deelname. Iedere taak of verslag wordt ondersteund met een uitgebreide handleiding; de inhoud daarvan is steeds bindend.


Bijzonderheden

De deelnemers voeren in het tijdsbestek van 14 colleges als groep een onderzoek uit. De onderzoeksvragen worden ontleend aan een praktijkveld zoals medische webcare, journalistiek schrijven en reclame. Vanaf het eerste college worden, zowel individueel als in trio's, opdrachten uitgevoerd en verslagen gemaakt. Aanwezigheid is verplicht, deadlines zijn bindend. Het programma kan tussentijds aangepast worden: men moet wekelijks zelf op blackboard nagaan of er mededelingen zijn. Er worden vier verslagen geschreven: in trio’s twee tussenrapporten over de literatuur en het materiaal en individueel twee eindverslagen over enquête- en interviewbevindingen. Met ieder verslag worden punten verdiend, variërend van 10 tot 30; het eindcijfer is de somscore van alle behaalde punten. Bij een aantal taken levert een inadequate uitvoering minpunten op die verrekend worden op het eindtotaal. Een slecht resultaat op een van de onderdelen kan gecompenseerd worden met een beter resultaat op de andere onderdelen.

Deze cursus maakt deel uit van de blended learning leerlijn Methoden en Technieken van Onderzoek waarin studenten kennis maken en ervaring opdoen met verschillende methoden van onderzoek (survey, experimenteel en kwalitatief onderzoek) en met de beginselen van statistiek waarbij ze data leren ordenen, aanpassen en analyseren, en waarin ze uiteindelijk een onderzoek uitvoeren van vraagstelling tot en met verslaglegging


Verplichte literatuur

 1. Handboek van de cursus Methodologie
 2. Een nog nader aan te kondigen handboek specifiek voor deze cursus
 3. Papers te downloaden van internet


Vereiste voorkennis

Methodologie


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014, 2015, 2016 )
 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2014, 2015, 2016, 2017 )

(25-jul-2017)