700012 :Wijsgerig practicum 2
(Philosophical Seminar 2)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 13 x 2 uur (werk)college (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Vijf opdrachten (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 augustus

Docent(en)


prof. dr. R.H.A. Corbey (coördinator)

prof. dr. D.A.A. Loose

dr. R.A. Muskens

dr. F.T. van Peperstraten

prof. dr. J.M. Sprenger


Doel van de cursus

Doelen van de cursus zijn (verdere) reflectie op methoden van onderzoek in de filosofie en het verbeteren van de vaardigheid om zelfstandig een werkstuk te schrijven. Voor studenten in het pre-master traject staan deze doelen op zichzelf; voor bachelorstudenten staan ze in hoge mate ten dienste van de voorbereiding op de bachelorscriptie.


Inhoud van de cursus

Het college begint met een inleiding waarin zaken besproken worden die met het schrijven van scripties te maken hebben. Er worden tips gegeven die je hopelijk helpen om tot een goede afbakening van je onderwerp te komen en tot een werkbaar plan.

Verder zijn er vijf clusters van twee colleges (met vijf keer een opdracht, in te dienen via Blackboard). In elk van deze clusters zal een docent in zijn eerste presentatie iets vertellen over een thematiek waarover hij onderzoek en in zijn tweede presentatie over de stappen die hij heeft gezet bij het zelf schrijven over deze thematiek. Het idee is dat vijf keer je leert van de manier waarop dat is gebeurd, afkijkt, navolgt. Mischien doe je gaandeweg behalve over de manier waarop je het schrijven van een scriptie aanpakt - dat is de hoofdzaak - ook wel inspiratie op met betrekking tot een geschikt onderwerp van je scriptie.

Van bachelorstudenten zullen in de loop van de cursus in ionteractie met prof. Corbey een eerste scriptieopzet formuleren. Aan het eind van de cursus presenteren ze dan hun scriptieplannen aan de groep.

WP2 is een practicum, wat onder meer inhoudt dat aanwezigheidsplicht geldt.

Het afronden van WP1 is een toelatingseis voor WP2.


Bijzonderheden

Niveau: bachelor derde jaar
Semester: najaar
Vaardigheden:
a. reflectie op methoden van onderzoek in de filosofie
b. voorbereiding op het schrijven van de bachelorscriptie

(18-jul-2017)