320037 :Electronic Commerce

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: 2 uur hoorcollege + opdrachten (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast: ECTS credits

Docent(en)


P.M.A. Ribbers

prof.dr.ir. M. Papazoglou

prof.dr.ir. R. O'callaghan MBA


Doel van de cursus

Electronic Commerce betreft het handeldrijven met behulp van IT, waarbij het gaat om ondersteuning van alle processtadia (informatie, onderhandeling, uitvoering en nazorg). Doel van de cursus is inzicht te geven in de problematiek van Electronic Commerce, zowel van de technische als economische en organisatorische kant, en kennis te bieden van de huidige stand van zaken in onderzoek en praktijk.


Inhoud van de cursus

Aan de hand van recente artikelen komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat is Electronic Commerce en wat is de relatie met het vroegere EDI?;
  • Economische randvoorwaarden voor het slagen van Electronic Commerce;
  • Virtuele organisaties;
  • Logistieke ketenbeheer;
  • Modelleren en logisch analyseren van handelsprocedures;
  • Gedistribueerde workflow-systemen;
  • Beveiliging en inter-organisationele audit;
  • Voorbeelden uit de praktijk.


Bijzonderheden

Dit vak wordt in collegejaar 2005-2006 voor het laatst gegeven in het eerste semester bij de Bsc. Informatiekunde. Studenten BE oude stijl dienen hierbij aan te sluiten.


Verplichte literatuur

  1. M.P. Papazoglou & P.M.A. Ribbers, E-Business, Organizational and Technical Foundations, Wiley Int., 2005. Forthcoming
  2. Articles. Forthcoming

(05-jan-2018)