35V5A9 :Auctions and Public Sector Economics

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: This course will not be offered anymore as of 2011-2012. See transition rules. (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: written exam (0,8) and paper (0,2) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:via Blackboard
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


prof. dr. A.J.J. Talman

dr. M.H. ten Raa


Doel van de cursus

De cursus geeft een diepgaande introductie in de moderne theorieën van onvolledige en imperfecte markten. In het eerste gedeelte van de cursus worden de fundamenten  van de welzijnseconomie bestudeerd. Publieke goederen, externaliteiten en belastingen kunnen inefficiënties en oneerlijke uitkomsten veroorzaken. Door overheidsinterventie kan efficiëntie en eerlijkheid worden hersteld. Stemprocedures en lobbyen worden ook beschouwd. Het tweede gedeelte van de cursus richt zich op de theorie over veilingen (auction theory). Op een veiling wil een eigenaar (verkoper) een eenheid van een indeelbaar goed (een schilderij, antiek, bijzondere postzegels, bloemen, oesters, huis, licentie etc.) verkopen aan een van de geïnteresseerde individuen (agenten). Deze potentiële kopers maken een bod en de regels van de veiling bepalen wie het object krijgt (bijv. de hoogste bieder) en hoeveel elke agent moet betalen aan de verkoper. Verschillende type veilingen, zoals de Dutch, Engelse, eerste-prijs en tweede-prijs gesloten bod, en toepassingen (UMTS, bezinestation licenties, etherfrequenties) komen aan de orde. Studenten dienen een artikel te schrijven. Het artikel telt voor 20% in het eindcijfer mee, terwijl het schriftelijk tentamen voor de resterende 80% telt.


Inhoud van de cursus

 • Evenwicht en efficiency
 • Publieke sector statistics
 • Theorieën van de publieke sector
 • Publieke goederen
 • Lokale publieke goederen
 • Externaliteiten
 • Onvolledige mededinging
 • Ongelijkheid en armoede
 • Goederenbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Eerste-prijs gesloten bod en Dutch veiling
 • Tweede-prijs gesloten bod en Engelse veiling
 • Opbrengsten equivalentie principe
 • Asymmetrische bieders, risico-averse bieders
 • Budgetbeperkingen en reserveringsprijs
 • UMTS veilingen, stokjesveiling


Verplichte literatuur

 1. Hindriks, J. and Myles, G.D., Intermediate Public Economics, MIT Press, 2006.


Aanbevolen literatuur

 1. Krishna V., Auction Theory, Academic Press, 2002.

(05-jan-2018)