35B108 :Lineaire Optimalisering
(Linear Optimization)

Algemeen

Voertaal 2-talig (N/E)
Werkvorm: 3 uur hoorcollege (Engels) + 3 uur werkcollege/prakticum (Nederlands/Engels) (Collegerooster)
Tentamenvorm: schriftelijk tentamen (open vragen, gewicht 0.9) en prakticum opdrachten ( gewicht 0.1) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:via Blackboard
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


prof. dr. E. de Klerk (Coordinator)

dr. R.C.M. Brekelmans

R.M. Badenbroek MSc

H. Hu


Doel van de cursus

Het formuleren en oplossen van lineaire optimaliseringsmodellen:

  • Leren om (geheeltallige) lineare optimaliseringsmodellen te formuleren;
  • Begrijpen hoe de simplex algoritme werkt;
  • Weten wat dualiteit bij lineaire optimalisering inhoudt, en wat de economische interpretatie is (schaduwprijzen);
  • Leren om geheeltallige optimaliseringsproblemen op te lossen met de "branch and bound" en Gomory snedetechnieken. 

Een belangrijk doel is ook om commerciele optimaliseringssoftware (AIMMS) te leren gebruiken, en toe te passen op een realistische casus.


Inhoud van de cursus

Lineaire optimalisering (LO) is een belangrijk onderwerp binnen de Operations Research, en wordt o.a. gebruikt bij logistieke planning in de luchtvaart en productieplanning. We beginnen met het modelleren van beslissingsproblemen als  LO problemen. Vervolgens behandelen we de verbanden met lineaire algebra en meetkunde. Dit leidt tot een algoritme, genaamd de Simplex methode, die we kunnen implementeren door gebruik te maken van technieken uit de lineaire algebra. Een LO probleem heeft een geassocieerd duaal probleem, met een economische interpretatie in termen van schaduwprijzen, die we in detail zullen bekijken. Laatstens kijken wij naar LO problemen waar de variabelen geheeltallig moeten zijn, en bestuderen twee oplossingsmethoden: branch-and-bound en Gomory sneden.


Bijzonderheden

Verplichte literatuur:

Introduction to Linear Optimization van Dimitris Bertsimas en John N. Tsitsiklis.
ISBN-10: 1-886529-19-1
ISBN-13: 978-1-886529-19-9
Publicatie: 1997, 608 pagina's, hardcover
http://www.athenasc.com/linoptbook.html


Gewenste voorkennis

Lineaire Algebra


Verplicht voor

(05-jan-2018)