350894 :Wiskunde 1
(Mathematics 1 (Dutch))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Deze cursus wordt niet meer aangeboden onder deze naam. Kijk in de overgangsregeling voor de naam van de vervangende cursus. (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: schriftelijke eindtoets (40%) en 3 tussentoetsen (15%, 30%, 15%) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast: ECTS credits
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


prof. dr. H.J.M. Hamers

prof. dr. A.J.J. Talman


Doel van de cursus

De cursus beoogt studenten te leren economische problemen te herkennen als een wiskundig probleem en hen vertrouwd te maken met een aantal methoden die worden toegepast bij het oplossen van dergelijke problemen. Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis van en inzicht in: elementaire rekentechnieken functies; (partiële) afgeleiden; optimaliseringsproblemen (onder nevenvoorwaarden); convexe functies; integraal en oppervlakte. Bovendien beheersen zij elementaire rekenvaardigheden, differentieer- en integratietechnieken en zijn zij in staat gestructureerd verslag te doen van een berekening en een redenering.


Inhoud van de cursus

vergelijkingen en functies; differentiaalrekening; optimaliseren (onder nevenvoorwaarden); integraalrekening; convexe functies.


Bijzonderheden

Deze cursus wordt niet meer aangeboden onder deze naam. Kijk in de overgangsregeling voor de naam van de vervangende cursus.

U bent geslaagd voor Wiskunde 1 als het eindcijfer (dat een gewogen gemiddelde is van boven-genoemde toetsen) groter of gelijk is aan 5.5 (dat afgerond wordt op een 6.0) en als het cijfer voor de eindtoets minstens een 4.5 is. Er is één herkansing. Het herexamen telt voor 100%. Alle voorgaande resultaten tellen dus niet meer mee.


Verplichte literatuur

  1. B. Kaper & H. Hamers, Wiskunde met toepassingen in de micro-economie, Academic Service, ISBN 90-5261-364-8.
  2. Extra dictaat (Blackboard)

(05-jan-2018)