330091 :Macro-Economie voor Bedrijfseconomie
(Macroeconomics for Business Administration)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Deze cursus wordt vanaf collegejaar 2016-2017 niet meer aangeboden (zie onder). (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Tussentoets en eindtoets (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. B.J.A.M. van Groezen (coördinator)


Doel van de cursus

Aan het eind van de cursus dient de student kennis te hebben van een aantal macro-economische feiten en ontwikkelingen, actuele macro-economische problemen en de relevantie ervan voor het bedrijfsleven te herkennen, inzicht te hebben in de meest fundamentele macro-economische theorieën en deze te kunnen toepassen om de interactie tussen verschillende markten, beleidseffecten en de economische ontwikkeling op korte en lange termijn te begrijpen.


Inhoud van de cursus

In deze cursus staat de onderlinge samenhang van verschillende markten centraal en de daaruit volgende factoren die bepalend zijn voor de welvaart van een land, zoals het BBP, economische groei, de inflatie, rente en investeringen, werkloosheid, wisselkoersen en handelsbalans. Deze grootheden zijn van groot belang voor bedrijven die goederen en diensten produceren, exporteren, financiële middelen aantrekken op de kapitaalmarkt etc. Met behulp van modellen wordt de ontwikkeling van deze begrippen geanalyseerd voor zowel de korte als lange termijn, alsmede de effecten van fiscaal, monetair en handelsbeleid (protectionisme). Speciale aandacht is er voor het financiële systeem en de financiële crisis.


Bijzonderheden

Voor deze cursus kun je een custom edition gebruiken op basis van het boek van Hubbard en O'Brien. Titel: Macro-economie, ISBN: 978-1-78447-626-7. Hier zit ook een toegangscode voor MyEconLab bij.
Een andere mogelijkheid is om het gehele boek aan te schaffen: R. Glenn Hubbard en Anthony P. O'Brien, Macroeconomics, International Edition, Pearson, 2012, ISBN: 978-0-27377-1593. Ook hier zit een toegangscode voor MyEconLab bij.

LET OP: Deze cursus wordt vanaf collegejaar 2016-2017 niet meer aangeboden. Studenten kunnen nog wel eenmaal tentamen en eenmaal hertentamen doen op basis van de oude stof, of het vervangende vak Grondlagen Macro-economie (330013) volgen. Slechts één van beide opties is mogelijk. Voor meer informatie: zie de overgangsregels of plan een afspraak met de opleidingscoördinator.


Verplichte literatuur

  1. Zie "Bijzonderheden".
  2. Sheets and handouts (beschikbaar op Blackboard)


Gewenste voorkennis

Micro-economie voor Bedrijfseconomie, Wiskunde-1


Verplicht voor

(02-aug-2016)