330090 :Micro-Economie voor Bedrijfseconomie
(Microeconomics for Business Administration)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcolleges en werkcolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Afsuitend tentamen + evaluatie tijdens het academiejaar. Details worden bekend gemaakt via Blackboard voor de start van het academiejaar. (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:DIT VAK IS VERVANGEN DOOR: 330012 Grondslagen Micro-Economie
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr.ir. B.R.R. Willems

dr.ir. A.J. van Lier (Tutorials)
No photo available
P.J. Pastoor BSc (Tutorials)
No photo available
M. de Ruijter BSc (Tutorials)

dr. F. Schütt (Web tests)


Doel van de cursus

Het doel van de cursus is om studenten kennis te laten maken met de belangrijkste concepten en instrumenten van de micro-economische analyse. De studenten krijgen een analytische toolbox aangereikt om micro-economische problemen op te lossen; ze zullen worden getraind in het interpreteren van micro-economische issues.


Inhoud van de cursus

Economie heeft betrekking op de verdeling van schaarse middelen. Wie welk deel van de middelen krijgt is (mede) afhankelijk van de acties van de betrokken economische subjecten. Deze economische subjecten betreffen consumenten, werknemers, managers, vakbonden, bedrijven en overheidsinstanties. Begrijpen hoe economische agenten hun beslissingen nemen vormt de basis voor het begrip van het functioneren van de economie.

Micro-economie heeft betrekking op het economische gedrag van individuele (economische) besluitvormers. Voorbeelden van de onderwerpen die hierbij worden behandeld zijn onder andere: Hoe moet de consument zijn beperkte budget aanwenden om verschillende goederen te kopen, teneinde haar/zijn nut te maximaliseren? Hoe optimaliseren producenten hun productieproces, teneinde de (gemiddelde) kosten te minimaliseren en/of de winst te maximaliseren?

Het vak micro-economie behandelt ook de interactie tussen de economische agenten. Het vak analyseert namelijk de effecten van de beslissingen van het ene economische subject op de besluitvorming van andere economische subjecten. De onderwerpen die hierbij worden behandeld zijn onder andere: Hoe leiden de beslissingen van alle individuele consumenten samen tot de marktvraag? Hoe leiden de beslissingen van alle individuele producenten samen tot het marktaanbod? Hoe reageren consumenten en producenten als de overheid de belastingen wijzigt? We zullen de basis van micro-economische theorie in drie blokken opbouwen. Eerst bespreken we de theorie met betrekking tot de keuze van de consument, daarna ligt het accent op het producentengedrag. In het laatste deel, ten slotte, analyseren we de markten van goederen en diensten, waarop consumenten en producenten met elkaar interacteren, terwijl de overheid kan ingrijpen. Om enige intuïtief begrip voor strategische vraagstukken te ontwikkelen die relevant zijn voor studenten bedrijfseconomie, bevat dit laatste deel ook marktvormen, strategisch gedrag en elementaire speltheorie. Strategie dient hier in de speltheoretische zin te worden opgevat, dat wil zeggen, de eigen beslissingen zijn afhankelijk van de verwachte reactie van andere besluitvormers, welke weer van invloed is op de eigen pay-off.


Verplichte literatuur

  1. Micro-economie. A new text will be used this year. The exact reference will be made available on blackboard before start of the academic year.
  2. De slides van de hoorcolleges.
  3. De opdrachten en opgaven zoals besproken in de werkcolleges.


Verplicht voor

  • BSc Bedrijfseconomie ( 2015 )
  • BSc Fiscale Economie ( 2015 )

(05-jan-2018)