330013 :Grondslagen Macro-Economie
(Principles of Macroeconomics)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcolleges, instructiecolleges, werkcolleges (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijke tussentoets en eindtentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. B.J.A.M. van Groezen (Coordinator)

dr. M.A. van Tuijl

drs. R.J.R.K. Wan (TA)
No photo available
A.T.G.J. Rutten BSc

drs. H.J. van Buggenum
No photo available
F. Strik


Doel van de cursus

Na afloop van de cursus weten studenten hoe micro-economie verschilt van macro-economie en zijn ze bekend met belangrijke macro-economische feiten en basistheorieën. Ze kunnen actuele macro-economische ontwikkelingen volgen en de relevantie ervan voor het bedrijfsleven herkennen. Meer in het bijzonder kunnen zij:

  • specifieke macro-economische concepten beschrijven, interpreteren en toepassen,
  • het algemene concept van economisch modelleren uitleggen,
  • belangrijke macro-economische feiten en problemen analyseren en interpreteren, en deze koppelen aan basis macro-economische theorieën,
  • berekenen, visualiseren en bediscussiëren hoe macro-economisch beleid en schokken een gesloten economie op korte en lange termijn beïnvloeden,
  • berekenen, visualiseren en bediscussiëren hoe macro-economisch beleid en schokken een kleine open economie op korte en lange termijn beïnvloeden.


Inhoud van de cursus

Het eerste deel van de cursus gaat over de determinanten en het meten van lange-termijn economische output, gemiddelde inflatie en structurele werkloosheid. Er worden basis wiskundige en grafische instrumenten aangeleerd die gebruikt worden voor macro-economische analyse en de conceptuele verschillen tussen micro- en macro-economie worden besproken. Vervolgens komen enkele aspecten van internationale economie aan bod, zoals wisselkoersen, kapitaalstromen tussen landen en de handelsbalans. In het tweede deel van de cursus ligt de nadruk op de conjunctuurcyclus: kortetermijnfluctuaties van output, werkgelegenheid, rente en het algemeen prijspeil rond de langetermijntrend.

In alle delen wordt geanalyseerd in hoeverre overheden en centrale banken invloed kunnen uitoefenen op de economie door gebruik te maken van fiscaal beleid, monetair beleid of ander beleid.


Bijzonderheden

Het boek dat in eerdere cursussen "Macro-economie voor Bedrijfseconomie" werd gebruikt (van Hubbard en O'Brien) is niet bruikbaar voor deze cursus.


Verplichte literatuur

  1. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Macroeconomics - European Edition (second edition), Worth Publishers, 2014, ISBN 978-1-4641-4177-5.
  2. Eventuele additionele literatuur (zie Blackboard).
  3. Collegeslides, weblectures, opdrachten.


Gewenste voorkennis

Grondslagen Micro-economie, Wiskunde


Verplicht voor

(05-jan-2018)