330005 :Macro-Economie
(Macroeconomics (Dutch))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Deze cursus wordt niet meer aangeboden onder deze naam. Kijk in de overgangsregeling voor de naam van de vervangende cursus. (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: tussentoets (mc, gewicht 25%), eindtoets (mc, gewicht 75%) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast: ECTS credits

Docent(en)


dr. B.J.A.M. van Groezen


Doel van de cursus

Aan het eind van de cursus dient de student kennis te hebben van een aantal macro-economische feiten en ontwikkelingen, actuele macro-economische problemen en de relevantie ervan voor het bedrijfsleven te herkennen, inzicht te hebben in de meest fundamentele macro-economische theorieƫn en deze te kunnen toepassen om de interactie tussen verschillende markten, beleidseffecten en de economische ontwikkeling op korte en lange termijn te begrijpen.


Inhoud van de cursus

In deze cursus staat de onderlinge samenhang van verschillende markten centraal en de daaruit volgende factoren die bepalend zijn voor de welvaart van een land, zoals het BBP, de inflatie, rente en investeringen, werkloosheid, wisselkoersen en handelsbalans. Deze grootheden zijn van groot belang voor bedrijven die goederen en diensten produceren, exporteren, financiƫle middelen aantrekken op de kapitaalmarkt etc. Met behulp van grafische en wiskundige methoden wordt de ontwikkeling van deze begrippen geanalyseerd, alsmede de effecten van fiscaal, monetair en handelsbeleid (protectionisme).

In het eerste deel van de cursus komt de lange termijn aan bod, wanneer prijzen flexibel zijn. Met behulp van het klassieke model worden de goederenmarkt, arbeidsmarkt, kapitaalmarkt en geldmarkt geanalyseerd, voor zowel de gesloten economie als de kleine open economie.

In het tweede deel staat de korte termijn centraal: evenwicht op de verschillende markten bij starre prijzen. Met behulp van het Keynesiaanse IS-LM en AS-AD model kunnen kortetermijnafwijkingen van de lange termijn (de conjunctuurcyclus) worden verklaard, alsmede de aanpassingsmechanismes die op middellange termijn plaatsvinden.


Bijzonderheden

Deze cursus wordt niet meer aangeboden onder deze naam. Kijk in de overgangsregeling voor de naam van de vervangende cursus.


Verplichte literatuur

  1. N. Gregory Mankiw and Mark P. Taylor, Macroeconomics, European Edition, Palgrave/MacMillan, 608 pages, 6th Edition.


Gewenste voorkennis

VWO

(05-jan-2018)