330004 :Micro-Economie
(Microeconomics (Dutch))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Deze cursus wordt niet meer aangeboden onder deze naam. Kijk in de overgangsregeling voor de naam van de vervangende cursus. (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: schriftelijk 80% en tussentoets 20% (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast: ECTS credits
Inschrijving:via Blackboard

Docent(en)


dr. M.A. van Tuijl

dr. J.M.M. Derwall

dr.ir. B.R.R. Willems

S. Tuit

T.O. Michielsen MSc


Doel van de cursus

Het zich eigen maken van micro-economische analysemethoden. Deze methoden zijn gericht op het analyseren van consumentengedrag, producentengedrag en de werking van markten.


Inhoud van de cursus

Globaal genomen bestaan de zeven colleges micro-economie uit drie omvangrijke onderdelen: consumentengedrag, producentengedrag en diverse marktvormen voor eindproducten. Bij het consumentengedrag gaat het erom te begrijpen hoe consumenten tot hun keuze voor een bepaald pakket consumptieve goederen en diensten komen. Hierbij wordt de voorkeur van de consument als gegeven verondersteld en gaat de aandacht uit naar het effect van verandering in inkomens en prijzen. Bij het producentengedrag staan de kosten van de productie en de wijze waarop de producent hiermee omgaat centraal. Bij het onderdeel marktvormen gaat het vooral om de werking van goederenmarkten. In het ideaal-typische geval is er sprake van volledige concurrentie. Dan wordt er geproduceerd tegen minimale kosten en zorgt de concurrentie tussen de producenten ervoor dat consumenten optimaal profiteren van de economische bedrijvigheid. Er kan echter ook sprake zijn van een producent die de markt beheerst. Deze producent, de monopolist, zal ook streven naar het behalen van een maximale winst. Hierbij profiteren de consumenten niet optimaal: zij betalen relatief hoge prijzen voor de geleverde goederen. Tussen de extremen van volledige concurrentie en monopolie zijn er meerdere vormen van markten te onderscheiden. Als belangrijkste van deze tussenvormen zullen oligopolie en monopolistische concurrentie gepresenteerd worden.


Bijzonderheden

Deze cursus wordt niet meer aangeboden onder deze naam. Kijk in de overgangsregeling voor de naam van de vervangende cursus.

Dit vak wordt niet meer onderwezen in de Pre MSc programma┬┐s PreMSc Investment Analysis HBO en PreMSc Financial Management HBO, startend 2008-2009.


Verplichte literatuur

  1. Besanko, David A. and Ronald R. Braeutigam, Microeconomics - 3rd edition, New York, John Wiley and Sons, 2008, ISBN 978-0470-23460-0.

(05-jan-2018)