30K101 :Macro-Economie 1 voor EBE
(Macroeconomics 1 for EBE (Dutch))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: This course is no longer offered as of 2016-2017, please check the official transition rule for this course in the ESG. (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:DIT VAK IS VERVANGEN DOOR: 30L102 Macroeconomics 1 for ECO
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. B.J.A.M. van Groezen


Doel van de cursus

Na afloop van de cursus weten studenten hoe micro-economie verschilt van macro-economie en zijn ze bekend met belangrijke macro-economische feiten, problemen en basis macro-economische theorie├źn. Ze begrijpen waarom en hoe het effect van verschillende soorten beleid afhangt van de tijdshorizon: korte termijn, lange termijn of de zeer lange termijn.


Inhoud van de cursus

Het eerste deel van de cursus gaat over de determinanten en het meten van lange-termijn economische output, gemiddelde inflatie en structurele werkloosheid. Er worden basis wiskundige en grafische instrumenten aangeleerd die gebruikt worden voor macro-economische analyse en de conceptuele verschillen tussen micro- en macro-economie worden besproken. Vervolgens komen enkele aspecten van internationale economie aan bod, zoals wisselkoersen, kapitaalstromen tussen landen en de handelsbalans.

In het tweede deel van de cursus ligt de nadruk op economische fluctuaties van output, werkgelegenheid, rentevoeten en het algemeen prijspeil. Deze recessies en booms (ofwel de conjunctuurcyclus) zijn kortetermijnafwijkingen van economische activiteiten rond de langetermijntrend die in het vorige deel werd bestudeerd. In alle delen wordt geanalyseerd in hoeverre overheden en centrale banken invloed kunnen uitoefenen op de economie door gebruik te maken van fiscaal en monetair beleid.


Verplichte literatuur

  1. Mankiw and Taylor, Macroeconomics European Edition, 2nd edition, Worth Publishers, 2014, ISBN 978-1-4641-4177-5.
  2. All weblectures indicated on the Blackboard site that accompanies this course.
  3. All materials covered in class such as lecture notes, case studies, and assignments.
  4. For further details: see Blackboard. Parts of specific chapters which are excluded may be published on Blackboard.


Verplicht voor

  • BSc Economie en Bedrijfseconomie ( 2015 )

(05-jan-2018)