421003 :Hoofdvragen van de sociologie
(Key Questions in Sociology)

General info

Instruction language Dutch
Type of Instruction Last offered in the academic year 2011/2012 (No data available yet)
Type of exams (No data available yet)
Level:Bachelor
Course load: ECTS credits


Specifics (only available in Dutch)

Deze cursus is in het collegejaar 2011/2012 voor het laatst gegeven. M.i.v. het collegejaar 2012/2013 vervalt de cursus. Er wordt nog ten minste één laatste tentamengelegenheid aangeboden conform OER.

(24-jul-2017)