400147 :Biologische psychologie
(Biological Psychology)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: hoorcolleges en werkcolleges/practica (Collegerooster)
Tentamenvorm: schriftelijk tentamen (open en MC vragen) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP.
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. H.M. Kupper (coördinator)

dr. P.M.C. Mommersteeg (docent)

prof. dr. W.J. Kop


Doel van de cursus

In deze keuzecursus willen we je uitdagen meer te begrijpen van biologische systemen die aan psychologische aandoeningen ten grondslag liggen, om uiteindelijk deze kennis te kunnen toepassen in experimenteel onderzoek. In het eerste deel van de cursus gaan we in op de basis van de menselijke fysiologie. We beginnen op het allerkleinste niveau, het DNA, en werken onze weg door steeds complexer wordende systemen zoals hormonale systemen het immuunsysteem en de hersenen. Deel twee van de cursus staat in het teken van de experimentele psychofysiologie. Hier leer je traditionele pijlers van de psychofysiologie, zoals huidgeleiding, de autonome aansturing van het hart, en het meten van slaappatronen in theorie en praktijk. Het derde deel van de cursus is gericht op de klinische toepassing van de biologische psychologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn psychofarmacologie, en de (neuro-)biologische fundamenten van psychopathologie zoals obsessief compulsieve stoornis, angst, depressie en post traumatische stress stoornis.

Na het volgen van deze keuzecursus

  • Hebben studenten een basiskennis van de biologie die hen in staat stelt tot het begrijpen, verklaren en bediscussiëren van wetenschappelijke literatuur binnen de psychosomatiek, psychoneuroimmunologie en psychoneuroendocrinologie
  • Hebben studenten begrip van de psychofysiologische methoden en kunnen studenten psychofysiologische data interpreteren en verklaren
  • Zijn studenten in staat onderzoeksartikelen te begrijpen die gebruik maken van psychofysiologische onderzoekstechnieken en methoden
  • Kunnen studenten kennis over biologische processen en stressfysiologie toepassen op het ontstaan, in stand houden en verbeteren van mentale stoornissen


Inhoud van de cursus

Deel I - Fysiologie van de mens

Cellen, DNA en eiwitten

Van organische moleculen, via celstructuren en DNA naar de aanmaak van eiwitten. Tijdens het werkcollege komt naar voren hoe een ontregeling in deze onderdelen ten grondslag kunnen liggen aan psychiatrische aandoeningen, bijvoorbeeld depressie.

Endocrinologie: hormonale regulatie van gedrag en stemming

Het endocrien systeem en de reactie van het endocrien systeem op stress wordt behandeld.

Immunologie

Inleiding in de werking van het immuunsysteem, en de relatie met stress en depressie

Eten en overgewicht

Metabolisme, energie balans, overgewicht en eetstoornissen

Psychofarmacologie

Een algemene introductie van de werking van psychofarmaca, en specifiek voor de behandeling van depressie


Deel II - Fundamenten van de psychofysiologie

Misleiding ontdekken met behulp van huidgeleiding

Principes van huidgeleiding, leugendetectie en het gebruik van dit soort gegevens in de psychopathologie en de psychofysiologie

Autonome controle over het hart: cardiovasculaire psychofysiologie

De hoofd-hart connectie stressfysiologie, het verschil tussen acute en chronische stress en de rol van neurohormonen in de beïnvloeding van het hart

De psychofysiologie van slaap

De biologie van slaaponderzoek verklaard

Psychofysiologie & ontwikkeling

Babies in het lab, gen omgevingsinteractie en de rol van vroege ontwikkelingsfactoren in het ontstaan van mentale stoornissen zoals angststoornissen en depressie.

DEEL III. Toepassing in de klinische en medische setting


Psychofysiologie en neurobiologie van obsessief compulsieve stoornis en gegeneraliseerde angststoornis

In dit college wordt de biologische basis van angststoornissen en OCD behandeld en bediscussieerd.

Psychofysiologie en neurobiologie van depressie en post-traumatische stress stoornis

In dit college wordt de biologische basis van depressie en PTSD behandeld en bediscussieerd.

 


Bijzonderheden

Actieve deelname aan zowel hoor- als werkcolleges en practica wordt verwacht. Stof uit alle collegeonderdelen kunnen terugkomen op het tentamen. Het werkcollege is een practicum waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt. Aanwezigheid op alle werkgroepen levert een punt op voor je tentamen (vervangende opdracht mogelijk). De opgegeven artikelen zullen vergezeld gaan van vragen en opdrachten, die zullen worden gebruikt voor discussie, presentaties en referaten tijdens de wekelijkse werkgroepen. De keuzecursus Biologische Psychologie wordt aanbevolen ter voorbereiding op de Master Medische Psychologie. Voor studenten zonder biologische achtergrond die wel Medische Psychologie willen gaan studeren geeft deze cursus de nodige basiskennis waarop verder gebouwd kan worden in ziekteleer, psychosomatische verklaringsmodellen en psychofarmacologie. Voor studenten met een biologische achtergrond geeft de cursus een voorproefje op de meer fysiologisch georiënteerde vakken binnen de Medische Psychologie Master.

Tentaminering
Na het 5e college is er een midterm exam, dat volledig bestaat uit meerkeuzevragen. Ter afsluiting is er een tentamen tijdens de reguliere tentamenperiode over college 6-11. Dit tentamen zal uit meerkeuze en open vragen bestaan. De herkansing gaat over de gehele stof. Tijdens de cursus zijn er verder werkgroepen en practica. Actieve deelname hieraan (actief aanwezig en opdrachten ingeleverd) levert de student 1 cijferpunt van het eindcijfer.


Verplichte literatuur

  1. Widmaier, Raff, and Strang, Vander's Human Physiology, McGraw-Hill Publishing Company, 2014 (13e), ISBN 978-0073378305.
  2. voor de hoor- en werkcolleges zullen recente (review) artikelen gebruikt worden uit de biopsychologische literatuur


Mogelijk interessant voor

(15-jul-2015)