400147 :Biologische psychologie
(Biological Psychology (Dutch Program))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoor- en werkcolleges (practica) (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk examen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP.
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. D. Schoormans (Coördinator, Lecturer)

dr. P.M.C. Mommersteeg (Coördinator, Lecturer)

dr. E.E. Hartman (Guest Lecturer)

prof. dr. A.J.J.M. Vingerhoets (Guest Lecturer)

prof. dr. W.J. Kop (Guest Lecturer)


Doel van de cursus

In deze cursus krijg je begrip van biologische systemen die aan psychologische aandoeningen ten grondslag liggen. In het eerste deel van de cursus gaan we in op de basis van de menselijke fysiologie. We beginnen op het kleinste niveau, het DNA, en werken onze weg door steeds complexer wordende systemen zoals de ontwikkeling, hormonale systemen, homeostase en het immuunsysteem. In het tweede deel staat ‘Sex, drugs en Rock’n’roll’ centraal, waarbij ingegaan wordt op de biologie van seks, psychofarmaca en drugs, en emoties en sociale interacties.

Tot slot is er een verdiepingsdeel waarin psychofysiologie, (de ontwikkeling van) persoonlijkheid en de biologie van stress, angst en depressie aan bod komen.

 

Leerdoelen:

 • Studenten hebben kennis en begrip van biologische systemen en processen, waaronder (maar niet beperkt tot) genetica en erfelijkheid, ontwikkelingsprocessen, het endocrien systeem, homeostase, en het immuunsysteem.
 • Studenten zijn in staat om deze biologische systemen en processen uit te leggen en toe te passen op regulier functioneren, waaronder (maar niet beperkt tot) sekse, seks, persoonlijkheid, stress, (psycho)farmaca, drugs, het hart, emoties en sociale interactie.
 • Studenten zijn in staat om deze biologische systemen en processen uit te leggen en toe te passen op psychologische en somatische aandoeningen, waaronder (maar niet beperkt tot) verslaving, hart-en vaatziekten, stress, angst en depressie.

 


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit 14 hoorcolleges, een responsiecollege en 3 werkcolleges.

Deel 1: Basis biologie

Het eerste gedeelte van de cursus bestaat uit 5 “basis” hoorcolleges waarin ingegaan wordt op biologische kennis van genen en erfelijkheid, ontwikkeling, het endocrien systeem, homeostase, en het immuunsysteem.

Deel 2: Sex & Drugs & Rock’n’roll

Daarna zijn er 5 colleges over “Sex, Drugs and Rock’n’Roll”, waarin sex, drugs en psychofarmaca, emoties en sociale interacties, vanuit een biologische invalshoek.

Deel 3: Psychofysiologische verdieping

Tot slot zijn er verdiepingscolleges waarbij psychofysiologie, de biologie van persoonlijkheid, de rol van stress en biologische processen bij angst en depressie aan bod komen.

Tijdens de drie werkcolleges zullen onderwerpen uit de hoorcolleges uitgewerkt worden, waarbij de student een actieve rol speelt. 


Bijzonderheden

Deze cursus is van vorm veranderd met ingang van 2017. Er is een nieuw basisboek en er zal gewerkt worden met aanvullende artikelen. 

Omdat deze cursus momenteel ontwikkeld wordt staan de meest recente aanpassingen in de syllabus (blackboard).


Verplichte literatuur

 1. Chris Chandler, Psychobiology, Wiley-Blackwell, 2015, ISBN 978-1-4051-8743-5.
 2. Aanvullende wetenschappelijke literatuur zoals beschreven in de syllabus (zie blackboard).


Verplicht voor

 • Bachelor Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Arbeids- en Organisatiepsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Cognitieve Neuropsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Economische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Forensische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Klinische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Medische Psychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie ( 2016, 2017 )
 • Major Psychologische methoden en data-analyse ( 2016, 2017 )
 • Major Sociale Psychologie ( 2016, 2017 )


Mogelijk interessant voor

(25-aug-2017)